Aktia Emerging Market Local Ccy Bd B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Tillväxtmarknad, Obligationer - Övriga 1,99 EUR 12,38 % 3 Köp
 

Risk

Riskvärde 3 av 7

Morningstar Rating™

Morningstar Rating™

Vad är risk?

Begreppet risk är mycket viktigt att förstå när det kommer till att sätta ihop sitt sparande inför framtiden. Förenklat kan risken i en finansiell tillgång, till exempel en fond, ses som hur kraftigt en fondandels värde svängt över tiden. Svängningarna, som ofta kallas volatilitet, varierar vanligtvis mellan olika fonder, fondkategorier och geografiska regioner.

Då en fonds historiska utveckling i sig självt inte säger speciellt mycket om dess risk måste man studera andra faktorer. Det allra vanligaste sättet att mäta risk för en fond är att undersöka fondens standardavvikelse. Om man betraktar hur mycket fondens värde, dess svängningar upp och ned, varierat från dess genomsnittliga utveckling får man fondens standardavvikelse.

Sammanfattningsvis innebär för en fond därmed att ju högre standardavvikelse desto högre risk och ju lägre standardavvikelse desto lägre risk. Vanligtvis ser man till exempel en högre standardavvikelse i en aktiefond än i en räntefond.

Fondens risk presenteras i en skal från 1 till 7, där 7 är högst risk.

Riskgrupperna 1-7 kallas av EU ”synthetic risk and reward indicator” (SRRI) och ska vara med i alla fondfaktablad i Sverige enligt den nya lagen om värdepappersfonder som började gälla augusti 2011. Skalan 1-7 baseras på avkastningens historiska svängning, som enligt reglerna från ESMA beräknat som standardavvikelse under de senaste fem åren omräknad till årstakt (volatilitet). Om fondens andelskurs har svängt så mycket att volatiliteten är över 25 procentenheter, då hamnar fonden i grupp 7. Mellan 15 och 25 procentenheter volatilitet ger grupp 6, och så vidare.

Mer info

https://www.morningstar.se/guide/article?Title=nu-fonder-risk-srri-kiid-ned&SelectedKeyWord=KWO1000037

Fondbetyg

För att du lättare ska kunna hitta rätt fonder till ditt sparande har vi inkluderat Morningstars Rating, som är ett branschledande betygsystem som visar de bästa fonderna inom varje kategori. Detta görs efter en rad kriterier och endast för de fonder som har funnits i minst tre år. Rangordningen sträcker sig från ett till fem i betyg, där ett är lägst och fem är högst betyg.


Morningstar Rating™


o Stjärnbetygen


Fonderna rangordnas inom varje morningstar-kategori efter Morningstars rating. De två nyckelfaktorerna för Morningstars rating inkluderar samtliga avgifter och den riskjusterade avkastningen. Morningstar Europe Star Rating för 3, 5 och 10 år fördelas sedan så här:


Bästa 10% ★★★★★
Nästa 22.5% ★★★★
Mitten 35% ★★★
Nästa 22.5% ★★
Sämsta 10%

Dessa beräkningar görs en gång per månad, och drygt en vecka efter varje månadsskifte offentliggörs nya fondbetyg baserad på fondernas resultat fram till den sista andelskursen i föregående månad. Därmed kan fondernas Rating ibland skilja sig mellan månader, precis som fondernas avkastning relativt konkurrerande fonder varierar.


o Total Morningstar Rating (Overall rating)


Total Morningstar Rating är ett vägt genomsnitt av 3-årig, 5-årig och 10-årig Morningstar Rating. Total Morningstar Rating beräknas så här:

Historisk avkastning

Vikter

Rating

36 - 59 månader Total = 100% 3-årig Rating
 
60 - 119 månader Total = 60% 5-årig Rating

40% 3-årig Rating
 
120 månader eller mer Total = 50% 10-årig Rating
30% 5-årig Rating

20% 3-årig Rating

Mer info om Morningstar Rating™:

https://www.morningstar.se/Article.aspx?title=rating