AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa, Fastigheter 176,76 EUR -1,94 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning 2

 • -1,94%
  i år
 • -5,65%
  1 vecka
 • -5,30%
  1 mån
 • 1,23%
  3 mån
 • 4,02 %
  6 mån
 • 10,07%
  1 år
 • -13,60%
  3 år
 • -11,26%
  5 år
 • 74,85 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt räknat i euro huvudsakligen genom investeringar i börsnoterade aktier emitterade av företag verksamma i fastighetssektorn, hemmahörande eller vilka bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Europa. Delfonden investerar ständigt minst två tredjedelar av tillgångarna i överlåtbara värdepapper emitterade av företag verksamma i fastighetsbranschen, vilka är hemmahörande eller vilka utövar en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i Europa. Med en gräns på 200 procent av delfondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat. Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Fondens startår: 2005-08-16 Fondens Bolag: AXA Investment Managers Paris FondStorlek: 458,18 milj EUR