Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Japan 3176,56 JPY 10,34 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 10,34%
  i år
 • -1,02%
  1 vecka
 • 0,14%
  1 mån
 • 5,46%
  3 mån
 • 12,72 %
  6 mån
 • 15,50%
  1 år
 • 34,89%
  3 år
 • 49,07%
  5 år
 • 176,73 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i japanska företag. Fonden har som mål att identifiera och investera i väsentligt undervärderade aktier genom att uppskatta aktiernas verkliga värde baserat på vinstutsikter på medellång till lång sikt samt kvaliteten på vinster och företagsledning. Den kommer att inneha positionen under en lång tid tills marknaden återspeglar aktiens värde. Fonden har en långsiktig inriktning mot mindre företag, men ingen inriktning mot någon viss bransch.

Fondens startår: 2006-12-01 Fondens Bolag: Schroder Investment Management (Europe) S.A. FondStorlek: 69749,44 milj JPY