Adrigo Small & Midcap L/S
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa, Hedgefond 238,79 SEK 22,36 % 5 ej betygsatt Köp
 

Hållbarhetsklassificering 8

Denna fond har rapporteras av fondbolaget enligt artikel 8.

Disclosureförordningen är en EU-förordning kring hållbarhet som trädde i kraft 2021. Enligt förordningen ska alla fondbolag klassificera sina fonder utifrån fondens mål kring hållbarhet.

  • 9 Artikel 9: Dessa fonders syfte och mål är att investera hållbart. Kallas också mörkgröna fonder.
  • 8 Artikel 8: Bidrar till hållbarhet utan att vara det övergripande syftet med förvaltningen. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kallas även ljusgröna fonder.
  • 6 Artikel 6: Fonder som inte klassas som mörkgröna eller ljusgröna kan ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. Fonderna kan dock ha ett innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ingår i många lågriskfonder.
 
Data saknas för att denna fond ska kunna klassificeras med ett hållbarhetsbetyg.

Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 67 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.

Läs mer om hur hållbarhetsbetyget fungerar:
Metodik för Morningstars hållbarhetsbetyg
Denna fond har ej klassificerats med låg koldioxidrisk. Det beror på att fonden ej uppnår kraven för att bli klassificerad med låg koldioxidrisk. Ett krav för att fonden skall kunna analyseras av Morningstar är att fondens innehav rapporterats, mer än 67 procent av fondens senast rapporterade innehav måste täcks av Sustainalytics utvärderingar för att kunna analyseras.

Läs mer om hur koldioxidrisken fungerar:
Frågor och svar
Metodik för Morningstars ”Låg CO2-risk”