Logga in   |  Bli kund
 
 

Obligationsinvesterarna utmanar aktiefonder inom ESG

Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Gröna obligationer har exempelvis varit väldigt hett på den svenska marknaden under året.

Internationellt talar man mycket om Environmental and Social Governance (ESG). Översatt till svenska blir det "miljömässig och social styrning". Det hänger också samman med bolagsstyrning.

Idag är det framförallt aktiefonder som dominerar området. Men det här kan nu vara på väg att ändras. Obligationsjätten Pimco, som länge drev världens största obligationsfond, lyfter exempelvis upp ESG som ett av sina huvudteman framöver vid sidan av teknik som AI. Kapitalförvaltaren bedömer att en allt större del av fondkapitalet kommer att placeras hållbart. Det gäller oavsett om det rör sig om aktie- eller räntefonder. Siktet är inställt på att komma ikapp aktiefonderna.

Bolaget utmanar också frågan om governance, bolagsstyrning. För att kunna arbeta med bolagsstyrning krävs det att man äger aktier och på så vis påverkar styrelsearbetet i kraft av sitt ägande. Vill du göra världen mer hållbar skall du investera i en aktiefond med inriktning mot hållbarhet. Det är den traditionella uppfattningen.

Pimcos chef i Europa Craig A Dawson anser att det är förenklat och vill utmana den tesen. Han menar att den stora verkliga förändring kommer nu när obligationsinvesterarna inkluderar ESG och hållbarhet.

"Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan", säger han.

Pimco-direktören menar att man som kapitalförvaltare inte är ensamma om att agera; företagen påverkas också av aktörer som finansierar skulderna. Det är också drivet av att fondinvesterarna vill se den här utvecklingen.

Även om räntefonderna inte sitter representerade i styrelserummen bedömer man att påverkan kommer att vara stor.

"Vi upplever att företagen verkligen lyssnar och tar till sig vad vi säger", enligt Dawson. För att säkerställa att investeringarna blir mer hållbara.

Dawson pekar på att obligationerna finansierar investeringarna i bolagen. Om obligationsägarna kräver hållbarhet så kommer investeringarna också bli hållbara.

Pimco har också byggt upp ett helt eget analysteam inom området.

Uppfattningen delas av schweiziska finansjätten UBS som bedömer att räntemarknaden nu kommer ikapp när det gäller ESG. UBS menar att räntemarknaden har haft hämmande faktorer vilket gjort att man hamnat efter aktiefonder. Det har det inte funnits lika mycket jämförelseindex och kreditvärderingsprocessen har inte följt med utvecklingen. Det här kommer snabbt att ändras, bedömer investmentbanken.

Obligationsinvesterarna använder sig annars av Sustainalytics och MSCI för att få en bra genomlysning av investeringsobjekt. Den strategin är likvärdig för aktiefonder. Pimco är exempelvis övertygade om att det kommer en standard inom kreditvärdering för ESG likt man har inom traditionella investeringar med kreditvärderingsbjässar som Moodys, Fitch och Standard & Poors.

Enligt Bloombergs gigantiska databas finns det totalt 1 900 ESG-fonder. Endast 15 procent är obligations- och räntefonder. Den stora merparten är aktiefonder. Andelen av investerat kapital är också avsevärt lägre för räntefonder än för aktiefonder. Skandinavien, Nederländerna och Australien är geografiska områden där man ligger långt fram när det gäller andel av kapital som investeras med ESG som faktor.

Pimco-chefen tror att det även kommer att öka i resten av världen.

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.