Logga in   |  Bli kund
 
 

Analys av globalfonder - Stökigt fjolår har gett lägre värderingar

Det gick relativt stadigt för globalfonder inledningsvis under 2018, vilket mot slutet av året omvandlades till ett kraftigt ras. MSCI World Total Net Return backade 7,6 procent under december vilket gjorde att nästan hela nedgången på året kom den sista månaden på året. För helåret var nedgången 8,2 procent. Fondkategorin har däremot noterat en bra start på 2019, med en genomsnittlig uppgång om strax över 3 procent, och det finns argument för en fortsatt god utveckling under 2019.

Var är USA i konjunkturcykeln?
Givet vikten mot den amerikanska marknaden för denna fondkategori, har USA en betydande påverkan på hur fondkategorin går 2019. Den stora frågan är i vilken del av konjunkturcykeln som den amerikanska ekonomin befinner sig i. Sysselsättningsrapporten för december visar på en solid amerikansk ekonomi, men enbart denna data kan vara otillräcklig för att Federal Reserve ska kunna höja räntan. Den månatliga jobbrapporten anses inte heller var en lämplig indikator då sysselsättningen släpar efter den ekonomiska tillväxten. Om ekonomin fortsätter växa talar det för en ytterligare räntehöjning i juni. Ett mer normaliserat ränteläge kan potentiellt bidra till en tillväxtavmattning, och frågan är hur marknaden reagerar på det efter att ha vant sig vid låga räntor. Ytterligare ett orosmoment som kan dyka upp är den amerikanska statsskulden på cirka 21,9 biljoner dollar, mot bakgrund av att den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell har uttryckt att han är väldigt oroad över skulden. Vidare präglas den amerikanska inrikespolitiken av bråk och president Donald Trump har stängt ned delar av statsapparaten.


Europa ett riskmoment
I Europa är det förstås fokus på den europeiska centralbanken samt det politiska läget i Storbritannien. Centralbanken meddelade i mitten av december att obligationsköpsprogrammet avslutas vid årsskiftet, ett besked som var helt i linje med förväntan då ECB flaggat för just detta under flera månader. På senare tid har den ekonomiska statistiken dock överraskat på nedsidan och fokus har därför varit på hur allvarligt ECB ser på utvecklingen. Frågan är om räntorna förblir oförändrade åtminstone fram till sommaren 2019, eller om räntebanan ändras. På tisdagen den 15 januari ska parlamentet rösta om det brexit-avtal som förhandlats fram med EU. Risken att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal, en så kallad hård Brexit, får ändå ses som låg. Ladbrokes odds indikerar en 25 procentig risk för att Storbritannien kraschar ur EU utan ett avtal vid månadsskiftet mars/april. Det kan jämföras med 66 procent efter det stormiga mötet EU-ledarna höll i Salzburg i september i fjol. Betways odds är ännu lägre. Därutöver har Frankrike upp som ett orosmoment efter stora protester som resulterade i att Emmanuel Macron var tvungen att lägga flera politiska initiativ på is.


Handelskriget påverkar Asien
Asiatiska aktier har handlats ned på oro för vinstfall, vilket medfört nedreviderade estimat. Värderingarna har kommit ned ordentligt där flera marknader utmärker sig jämfört med historiska snittvärderingar. Till stora delar är Asien beroende av utvecklingen i USA. Stigande amerikanska räntor har resulterat i oro för asiatiska ekonomier med svaga balanser. Vidare har handelskriget i form av handelstullar bidragit till en tillväxtavmattning i bland annat Kina. Kinas ekonomi väntas ha vuxit med 6,6 procent under 2018, vilket kommer motsvara det svagaste året sedan 1990. Vidare uppges landet sänka tillväxtmålet för BNP till 6-6,5 procent för 2019. Landet stimulerar dock ekonomin, och det är tänkbart att penningpolitiska såväl som finanspolitiska bidrar till att den ekonomiska tillväxten överraskar på uppsidan och hamnar i högre delen av spannet.

Summering

Den närmsta tiden är väldigt avgörande för globalfondernas utveckling under 2019, där mycket hänger på hur den handelsmässiga relationen mellan USA och Kina utvecklas. Efter större aktiemarknadsras har marknaden prisat in dystrare scenarion. Värderingsnivåer som ligger under femårsgenomsnitten för de tre regionerna i kombination med ett förbättrat sentiment på marknaden kan resultera i uppgång för globalfonderna under primärt den inledande delen av 2019.

Möjligheter

  • Värderingarna har kommit ned betydligt vilket föranleder en uppvärderingspotential vid förbättrade konjunkturutsikter och färre riskmoment.
  • En potentiell avmattning av handelskriget kan medföra förbättrade vinstutsikter för främst exportdrivna bolag som påverkats negativt av handelstullar.
  • Försvagade ekonomier i antingen USA och Kina kan resultera i ökad villighet att sluta handelsavtal, vilket skulle förbättra sentimentet på marknaden.


Hot

  • I den andra vågskålen hade en försämrad global ekonomi indikerat på att en recession står inför dörren, med åtföljande nedrevideringar av företagsvinsterna.
  • En upptrappning av handelskriget mellan USA och Kina kan få en negativ effekt på båda länderna samt andra länder med högt beroende av omvärlden.
  • Europa står inför ett antal viktiga politiska vägskäl där framförallt en hård brexit skulle utmynna i ett försämrat sentiment på aktiemarknaderna.
 
 

Analys producerad av Finwire, 2019-01-17

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.