Fortsatt ränte- och inflationsoro skapar lågtryck på börserna

Under inledningen av maj sjönk börsen kraftigt och på bara 6 handelsdagar tappade breda stockholmsindex hela 9 procent. Lyckligtvis återhämtade det sig nästan lika snabbt och när månaden stängdes var det på minus 1,5 procent. Globalindexet MSCI World hade en lugnare resa och var som mest ned 4 procent och stängde månaden på noll.

Under månaden har det fortsatt handlat mycket om inflation och räntor. En stor del av börsnedgångarna i början på månaden berodde på att just inflationen fortsatt att stiga i Europa. För att motverka inflation använder centralbankerna räntan som styrmedel för att motarbeta inflationen. ECB som fortfarande har kvar styrräntan på 0 procent ser ut att höja till 0,25 procent i juli, och sedan lutar det åt ytterligare en höjning med 0,25 - 0,50 procentenheter till i september. 

Riksbanken publicerade ett pressmeddelande efter presskonferensen kring den finansiella stabiliteten i slutet av månaden. I pressmeddelandet skriver man att inflationen stigit snabbt vilket bland annat beror på problem i globala leveranskedjor och kriget i Ukraina. Riksbanken ser även hushållens skulder som en stor risk då bostadspriserna under lång tid ökat snabbare än lönerna, och i och med att räntorna stiger kraftigt så är risken stor att hushållens konsumtion minskar i takt med att ränteutgifterna ökar. Man tar även upp cyberhotet som ett av de största hoten och menar att risken ökat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Sist men inte minst påpekar Riksbanken att vi snabbt måste minska användningen av fossila bränslen och att det är viktigt att den finansiella sektorn bidrar till omställningen mot förnybara energikällor.

Just hushållens höga belåning ses av flera som en av de största riskerna just nu. De svenska hushållen har näst högst belåningsgrad i Europa, där Danskarna tar hem förstaplatsen. Om räntorna fortsätter uppåt och stannar kvar på en hög nivå kommer konsumtionen drabbas hårt vilket i sin tur gör det svårt för handeln.

Även på andra håll i världen har det varit ganska dystert. Även om amerikanska aktier avkastade runt nollan under månaden då har den Amerikanska centralbanken Federal Reserve börjat låta mer hökaktig, d.v.s. att man lutar år att strama åt finanspolitiken mer, på grund av sjunkande tillväxt. Jerome Powell, ordförande för FED, uttalade sig och sade att man kommer fortsätta motarbeta inflationen och att det kanske kommer krävas att man blir mer aggressiv.

Tillväxtmarknaderna gav något positiv avkastning under maj, till viss del beroende på att nedstängningarna i Shanghai lättats samt att regeringen ökade stödpaketen för att stötta ekonomin.

Kriget i Ukraina fortsätter och det ser inte ut som att det kommer finnas någon lösning i närtid. EU har beslutat om ytterligare sanktioner och denna gång handlar det om ett oljeembargo mot Ryssland, vilket ska träda i kraft i slutet av året. Gazprom sade också att man kommer stoppa gasleveranserna till Shell i Tyskland då man vägrat att betala i Rubel.

Våra Aktiva Fondportföljer gick ungefär i linje med sina jämförelseindex under maj. Under början på juni kommer vi påbörja en omallokering i portföljerna. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här .

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.