Säkerhet och cookies

Fondmarknaden.se är för sin verksamhet beroende av omvärldens förtroende. En väsentlig del av detta är våra kunders förtroende för företaget och för företagets säkerhetssystem. För att vi ska kunna upprätthålla förtroendet krävs bland annat att vi visar respekt för kundernas rättmätiga krav på personlig integritet, sekretess och säkerhet. Fondmarknaden.se:s behandling av uppgifter om kunder skall ske på ett korrekt sätt och under sådana former att ingen obehörig får del av uppgifterna.

Fondmarknaden.se har på flera områden regler för att kunna leva upp till detta, bland annat behandling av personuppgifter, banksekretess, säkerhet och cookies

Ditt innehav
Insatta medel från kunder på Fondmarknaden.se hanteras på ett separat konto, ett sk klientmedelskonto. Klientmedelskontot är skilt från Fondmarknadens verksamhet och ingår inte i vår balansräkning och därför inte i en eventuell konkurs. Pengar som står på ett klientmedelskonto får inte användas av någon annan än kunden själv.

Dessutom omfattas Kundens fondandelar och/eller likvida medel av lagen (1999:158) om investerarskydd. För det fall investerarskyddet aktualiseras utgår ersättning med sammanlagt högst 250 000 kronor. Mer information finns på Insättningsgarantinämndens hemsida http://www.ign.se/.

På Fondmarknaden.se behöver du dessutom inte sätta in några stora summor i förskott eftersom pengarna dras från ditt vanliga bankkonto först när du köper en fond. När du sedan säljer en fond går pengarna direkt tillbaka till bankkontot. Pengarna i dina fonder ligger hos respektive fondförvaltare. Den risk du tar är alltså att förvaltaren gör ett dåligt jobb.

Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att vår verksamhet löpande kontrolleras och granskas i enlighet med gällande lagar och regler.

Kryptering
All personlig information, t ex bankkonton och personnummer, krypteras innan den sänds över internet. Kryptering innebär att filer och datasignaler kodas så att de blir omöjliga att tolka utan en särskild kryptonyckel. Fondmarknaden.se:s kryptering bygger på 128 bitars SSL, som medger den högsta säkerhetsnivån med dagens standard.

Lösenord
För att logga in på Fondmarknaden.se och komma åt dina fonder måste du ange ett lösenord. För att säkerställa att ingen annan än du själv får reda på ditt lösenord ber vi dig förvara lösenordet på en säker plats och du väljer lösenord med stor omsorg. Byt gärna lösenord med jämna mellanrum och välj inte samma lösenord som du använder till andra tjänster.  

Brandvägg
Fondmarknaden.se använder en så kallad brandvägg ("firewall") som filtrerar trafiken mot internet och stoppar obehörig access.

Säkerhet
Fondmarknaden.se arbetar löpande med säkerhetsfrågor för att erbjuda sina kunder en säker miljö. Vi sätter säkerheten i första rummet och arbetar med professionella säkerhetskonsulter för att upprätthålla och förbättra företagets IT säkerhet.

Om cookies
Fondmarknaden.se använder så kallade cookies. En cookie är en datafil som lagras i din dator. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper bara oss hålla reda på om besökaren varit på webbplatsen tidigare. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av Fondmarknaden.se, och andra delar av webbsidan kommer inte att fungera korrekt.

Webbläsare
Fondmarknaden.se:s nya webbsida är optimerad för följande:

  • Designen är framtagen och optimerad för en upplösning på 1024x768 pixlar.
  • Webbplatsen är optimerad för Internet Explorer 7.0+ och Firefox 3.0+.
  • Bäst upplevelse får du om du tillåter Flash men det fungerar bra utan.
  • Webbplatsen är uppbyggd i asp.NET och använder Ajax.