Logga in   |  Bli kund
Cicero Hållbar Mix A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder 133,93 SEK 16,18 % 4 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 16,18%
  i år
 • -0,23%
  1 vecka
 • 0,28%
  1 mån
 • 3,72%
  3 mån
 • 6,71 %
  6 mån
 • 12,22%
  1 år
 • 11,42%
  3 år
 • 12,23%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med inriktning på kvalitetsbolag. Långsiktig strategisk allokering är 60% aktier, 30% räntor samt upp till 10% lågkorrelerade placeringar. Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.

Fondens startår: 2013-02-07 Fondens Bolag: Cicero Fonder AB FondStorlek: 6078,63 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder