Logga in   |  Bli kund
UBP Lux UBAM – Global High Yield Solution
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 1089,04 SEK 5,02 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 5,02%
  i år
 • 0,13%
  1 vecka
 • -0,74%
  1 mån
 • 1,21%
  3 mån
 • 3,36 %
  6 mån
 • 2,09%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden försöker få ditt kapital att växa och skapa intäkter främst genom att investera i högavkastande obligationer. Det är en aktivt förvaltad, väl diversifierad portfölj som huvudsakligen består av skuldförbindelser noterade i US-dollar från stater eller halvstatliga organ. Fonden kan investera upp till: - 10 procent av sina nettotillgångar på tillväxtmarknader. Fonden kan reglera sin exponering mot hög avkastning från 80 procent till 120 procent och den geografiska tilldelningen genom att variera tilldelningen efter amerikanska och europeiska index. Den kan även variera sin exponering mot räntor genom att investera främst i amerikanska statsobligationer med olika löptider. Fonden investerar inte i strukturerade produkter. Högavkastande obligationer emitteras av företag vars verksamhet är mer känslig för den ekonomiska cykeln och som betalar högre ränta. Avkastningen på sådana värdepapper är, på samma sätt som deras höga risknivå, därmed högre än för traditionella obligationsprodukter. Exponering mot högavkastande obligationer sker via kreditswappar. Kreditswappar är ett instrument som exponerar investerarna mot företagsskuldebrev med hög avkastning. Kreditswappar är mer likvida än högavkastande obligationer och innebär ingen ränterisk.

Fondens startår: 2016-11-15 Fondens Bolag: UBP Lux FondStorlek: 5400,70 milj USD