Kategori | Etikfonder +9,50% i år

Etikfonder

I kategorin Aktiefonder, Etiska Fonder har vi samlat alla Etiska, Miljö och Ideella fonder. En ökad miljömedvetenheten och intresse för mänskliga rättigheter gör att fler sparare efterfrågar fonder med ett etiskt ansvarstagande.

Etiska fonder
Med etiska fonder menas fonder som tar hänsyn till agerandet i de företag de väljer att investerai. Dessa fonder kallas vanligtvis för SRI-fonder (Social Responsible Investments) och deras investeringar för ansvarsfulla investeringar. Det finns två generella grundstrategier för ansvarsfulla investeringar. Den första är att välja utifrån positiva kriterier och den andra är att välja utifrån negativa kriterier. Exempel på positiva kriterier kan vara att välja aktier i företag som aktivt arbetar för att förbättra miljö och öka jämställdhet. Negativa kriterier innebär att fonden undviker att investera i företag som har en omfattande verksamhet med till exempel vapen, tobak och alkohol.

Etiska fondbolag måste ha en särskild placeringspolicy och informera om de kriterier som gäller för respektive fond.  

Miljöfonder
Miljöfonderna kan uppfattas som en undergrupp till Etiska fonder, där den etiska dimensionen utgörs av miljöområdet. Miljöfonder kan indelas i tre huvudtyper:

  • Miljöteknikfonder. Satsar i miljöteknik, exempelvis tillverkning av vindkraftverk, solfångare, biobränslen, avfallshantering, filterteknik, etanoldrivna motorer etc.
  • Bäst - i- klassen miljöfonder. Placerar i de företag inom var industrigren som anses vara bäst enligt uppställda miljökriterier. Dessa kriterier gäller oftast företagets organisation av sitt miljöarbete, dvs. att företaget kan visa att de arbetar strategiskt med miljöfrågor.
  • Miljöfonder med en social dimension. Kombinerar ofta ett urval enligt principen bäst – i -klassen med sociala kriterier, för att på så vis åstadkomma treenigheten ekonomi, socialt och miljömässigt ansvar. Den senare gruppen, miljöfonder med social dimension ökar i antal, medan miljöteknikfonder blir allt färre.

Ideella fonder
En ideell fond är en fond som skänker delar av förvaltningsarvodet eller förmögenheten till ett (ideellt) ändamål, t ex till en forskningsfond eller en förening.

Fonderna i kategorin Etiska Fonder är aktiefonder och har en hög risk. De olika fonderna i kategorin skiljer sig vitt åt vad avser placeringsinriktning och vilka regioner de väljer. Det är viktigt att kontrollera hur fonden placerar i kombination med den etiska inriktningen, innan man väljer att investera i en fond.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Analys Etiska fonder 2019-10-02
Information saknas, för att ta del av analyser och marknadskommentarer vänligen se vårt flöde för nyheter. Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Etikfonder

FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
Öhman Marknad USA A 546,80 20,95% 5 ej betygsatt Köp  
Öhman Marknad USA B 344,85 20,85% 5 ej betygsatt Köp  
SEB Global Aktiefond A 35,47 19,91% 4 ej betygsatt Köp  
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) 539,13 16,35% 4 ej betygsatt Köp  
JPM Climate Change Solu A (acc) - EUR 100,03 15,70% 4 ej betygsatt Köp  
Danske Invest SICAV Global Index SA 338,64 14,77% 4 ej betygsatt Köp  
JSS Sust Eq Glbl Clmt 2035 P EUR dist 258,27 13,64% 4 ej betygsatt Köp  
Robeco Smart Energy D-EUR Cap 59,73 12,90% 5 ej betygsatt Köp  
Jupiter Global Elgy Gr L EUR Acc 24,50 11,85% 4 ej betygsatt Köp  
Nordea Klimatfond BP SEK 369,95 11,27% 4 ej betygsatt Köp  
       
Resultat 1-11 av 33
Resultat per sida: