Logga in   |  Bli kund

Kategori | Etikfonder +4,91% i år

Etikfonder

 I kategorin Aktiefonder, Etiska Fonder har vi samlat alla Etiska, Miljö och Ideella fonder. En ökad miljömedvetenheten och intresse för mänskliga rättigheter gör att fler sparare efterfrågar fonder med ett etiskt ansvarstagande.

Etiska fonder
Med etiska fonder menas fonder som tar hänsyn till agerandet i de företag de väljer att investerai. Dessa fonder kallas vanligtvis för SRI-fonder (Social Responsible Investments) och deras investeringar för ansvarsfulla investeringar. Det finns två generella grundstrategier för ansvarsfulla investeringar. Den första är att välja utifrån positiva kriterier och den andra är att välja utifrån negativa kriterier. Exempel på positiva kriterier kan vara att välja aktier i företag som aktivt arbetar för att förbättra miljö och öka jämställdhet. Negativa kriterier innebär att fonden undviker att investera i företag som har en omfattande verksamhet med till exempel vapen, tobak och alkohol.

Etiska fondbolag måste ha en särskild placeringspolicy och informera om de kriterier som gäller för respektive fond.  

Miljöfonder
Miljöfonderna kan uppfattas som en undergrupp till Etiska fonder, där den etiska dimensionen utgörs av miljöområdet. Miljöfonder kan indelas i tre huvudtyper:

  • Miljöteknikfonder. Satsar i miljöteknik, exempelvis tillverkning av vindkraftverk, solfångare, biobränslen, avfallshantering, filterteknik, etanoldrivna motorer etc.
  • Bäst - i- klassen miljöfonder. Placerar i de företag inom var industrigren som anses vara bäst enligt uppställda miljökriterier. Dessa kriterier gäller oftast företagets organisation av sitt miljöarbete, dvs. att företaget kan visa att de arbetar strategiskt med miljöfrågor.
  • Miljöfonder med en social dimension. Kombinerar ofta ett urval enligt principen bäst – i -klassen med sociala kriterier, för att på så vis åstadkomma treenigheten ekonomi, socialt och miljömässigt ansvar. Den senare gruppen, miljöfonder med social dimension ökar i antal, medan miljöteknikfonder blir allt färre.

Ideella fonder
En ideell fond är en fond som skänker delar av förvaltningsarvodet eller förmögenheten till ett (ideellt) ändamål, t ex till en forskningsfond eller en förening.

Fonderna i kategorin Etiska Fonder är aktiefonder och har en hög risk. De olika fonderna i kategorin skiljer sig vitt åt vad avser placeringsinriktning och vilka regioner de väljer. Det är viktigt att kontrollera hur fonden placerar i kombination med den etiska inriktningen, innan man väljer att investera i en fond.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Etiska fonder – Etiskt har slagit börsen i stort 2019-10-02
Greta Thunberg har talat i FN, somliga politiker uppmanar till nödläge för klimatet, begrepp som flygskam har uppstått. Miljö och hållbarhet har verkligen varit på tapeten i år. Avkastningsmässigt har det också varit bra att investera etiskt. (Analys producerad av Finwire 2019-10-02 ) Se hela analysen

 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Etikfonder

 

Fonder i kategorin Etikfonder

 FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR 51,73 13,10% 6 ej betygsatt    
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 447,45 12,52% 6 ej betygsatt    
Allianz Smart Energy AT USD 18,30 10,04% 6 ej betygsatt    
Barings Global Resources A USD Inc 19,89 9,78% 6 ej betygsatt    
UBAM Positive Impact Em Eq APC USD Acc 113,31 8,23% 6 ej betygsatt    
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R 192,40 7,67% 6 ej betygsatt    
CB Save Earth Fund RC 24,69 6,05% 5 ej betygsatt    
Nordea Klimatfond BP SEK 264,65 5,82% 6 ej betygsatt    
Jupiter Global Elgy Gr L EUR Acc 19,90 5,69% 6 ej betygsatt    
BNP Paribas Global Envir Cl C 262,20 5,13% 6 ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 34
Resultat per sida: