Kategori | Hedgefonder +6,65% i år

Hedgefonder

Hedge betyder skydda på engelska. Hedgefonder är ett sammanfattande begrepp för många olika typer av specialfonder. Gemensamt för fonderna är att de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. En hedgefond kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat för att öka sin möjlighet till avkastning. Namnet antyder att fonderna är baserade på hedging, men trots att affärsidén bygger på att fonden alltid ska ge positiv avkastning oavsett hur det går på börsen, så är det i praktiken fullt möjligt att fonden går med förlust.

Hedgefonder passar bra som kompletterande tillgång i en portfölj och kan både minska risken och öka avkastningen i en portfölj av fonder. Hedgefonder följer varken utvecklingen på aktiemarknaden eller räntemarknaden. De har istället en utveckling som till en lägre grad beror på hur finansmarknaderna i övrigt rör sig. Därför kan de vara ett bra komplement i en traditionell fondportfölj. Målsättningen för hedgefonder är att skydda kapitalet från värdefall genom att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen.

En hedgefonds förvaltningsresultat bygger till stor del på förvaltarens unika kompetens, skicklighet och erfarenhet. Därför är det viktigt att noga undersöka fonden och förvaltarens arbete under olika marknadslägen innan man väljer att investera i fonden.

Olika hedgefonder kan vara helt olika både i valet av inriktning och i valet av strategi, men det finns ett par specifika kännetecken som gäller för de flesta hedgefonder:

  • Förvaltningen kallas för absolut, eftersom målet är att ge en positiv avkastning oavsett utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  • Fondens avkastning uppnås genom utnyttjandet av friare placeringsregler.
  • Det är vanligt med höga minsta insättningsbelopp.
  • Det är vanligt med begränsade öppettider i fonden, vissa handlas en gång per månad andra en gång i kvartalet.
  • Fondens förvaltare spelar en stor roll

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Få balans i din portfölj med en hedgefond 2020-04-02
I en traditionell aktiefond styrs avkastningen till stor del av den allmänna marknadsutvecklingen. I en hedgefond däremot försöker förvaltaren använda både sin skicklighet och erfarenhet men framförallt använda fler finansiella instrument för att begränsa marknadens påverkan på resultatet. Placeringsreglementet är betydligt friare för en hedgefond än för traditionell förvaltning. (Analys procucerad av Fondmarknaden.se) Se hela analysen