Logga in   |  Bli kund

BannerFM_4.jpg

Fondnyheter

 • Lannebo Fonder har ökat något i Nolato, äger nu 5,1 procent av kapitalet  

  Lannebo Fonder har ökat något i Nolato, äger nu 5,1 procent av kapitalet

  Lannebo Fonder har ökat med 44 918 aktier i industriunderleverantören Nolato och äger därefter cirka 1,35 miljoner aktier. Det motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet och 2,6 procent av rösterna, enligt ett flaggningsmeddelande daterat 15 februari.  Taggar:
  #industrials   #insider   #mutualfunds  

 • Europafonder hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt  

  Europafonder hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt

  Aktiefonder som investerar i europeiska bolag hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt, med de största utflödena sedan det tredje kvartalet 2016. Det rapporterar EPFR.

  Även europeiska obligationsfonder hade det tufft med utflöden för 24:e gången under de senaste 30 veckorna.

  Särskilt drabbade var italienska obligationsfonder samt spanska obligationsfonder.

  På plussidan finns istället aktiefonder som investerar i Brasilien samt Hongkong, med stora inflöden.

  Kinesiska aktiefonder attraherade modesta mängder nytt kapital efter det kinesiska nyåret.

  Data visar på att förvaltarna av dessa aktiefonder fortsätter att rotera bort från teknologi till industrirelaterade bolagsnamn. Den genomsnittliga viktningen av den förstnämnda, vilket inbegriper bland annat jättar som Tencent, är nu på de lägsta nivåerna sedan det fjärde kvartalet 2015.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de globala fondflödena i 2018  

  Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de globala fondflödena i 2018

  Fondjättarna Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de nya, globala nettoflödena för fonder i 2018. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till Morningstar.

  Samtidigt visar statistik på att nya flöden till passiva och aktiva fonder minskade med nästan 70 procent i fjol till 606 miljarder dollar. 2017 sattes ett rekord om två biljoner dollar. I dessa siffror ingår inte korta räntefonder.

  En senioranalytiker på Morningstar bedömer att de kraftigt minskade inflödena beror på stora fall på aktiemarknader samt oro runt utsikterna för kreditmarknader.

  Istället hade korta räntefonder som investerar bland annat i statsobligationer det bästa året sedan 2008 med nettoinflöden på 331 miljarder dollar.

  På geografisk nivå hade USA det tungt där aktivt förvaltade aktiefonder noterade utflöden på 246,4 miljarder dollar.

  Indexfonder, som även noterade stora utflöden under året, fortsatte att vinna marknadsandelar på bekostnad av aktiefonder.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • JPM Europe Select Equity Fund steg 5,8 procent i januari, undervikt i Astra Zeneca och HSBC bidrog positivt  

  JPM Europe Select Equity Fund steg 5,8 procent i januari, undervikt i Astra Zeneca och HSBC bidrog positivt

  JPM Europe Select Equity Fund A perf (acc) EUR ökade 5,8 procent under januari, medan jämförelseindex steg 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en undervikt-position i läkemedelsbolaget Astra Zeneca bidrog positivt till den relativa avkastningen under perioden. Flera chefsavhopp gav en svag utveckling.

  En undervikt-position i brittiska storbanken HSBC gav också ett positivt bidrag till fondens avkastning.

  En övervikt i franska flyg- och försvarsbolaget Thales bidrog negativt för utvecklingen. Även en övervikt inom Beazley var dåligt för den relativa avkastningen. Bolaget väntas få betala 40 miljoner dollar på grund av krav efter skogsbränderna i Kalifornien i somras.

  Förvaltarna noterar att deadlinen för brexit är den 29 mars och att EU-valet hålls den 26 maj. Snart väntas flera ledare att bytas ut, så väl EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och ECB:s ordförande Mario Draghi.

  Förvaltarna räknar med en återhämtning i efterfrågan efter utbytet av nyckelpersoner på EU-nivå. De ser också tecken på en återhämtning på kreditmarknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Opportunities steg 9,6 procent i januari, EM fortfarande undervärderat trots uppgången  

  JPM Emerging Markets Opportunities steg 9,6 procent i januari, EM fortfarande undervärderat trots uppgången

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD ökade 9,6 procent under januari, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 8,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragen till fondens uppgång under månaden var exponeringen mot Brasilien. Optimismen i landet gällande privatiseringar och reformer inom finanspolitiken har bidragit till att aktiemarknaden har stigit i landet. Två innehav som nämns specifikt är Itaú
  Unibanco och B3. Även utbildningsföretaget Kroton Educacional bidrog positivt. En neutral vikt i Vale, världens största järnmalmsproducent var också bra då bolaget drabbats av en stor dammolycka.

  På landsnivå bidrog aktieval i Kina. Alibaba steg över 20 procent efter att ha slagit vinstförväntningarna. Andra innehav som steg var China Life, China Merchants och Midea.

  I den negativa vågskålen återfanns aktieval i Sydkorea. Trots svaga resultat, steg SK Hynix och Samsung Electronics när riskviljan återvände, något som tyder på att avmattningen på minnessidan är helt inprisad. I slutet av 2018 gjorde fonden exit i SK Hynix och minskade sin position i Samsung Electronics på grund av risk för prispress.

  Samsung SDI steg men mindre än den bredare tillgångsklassen. En överexponering i innehavet var därför negativt. Förvaltarna är dock fortsatt positiva till batteriverksamheten med en ökad exponering mot elbilsmarknaden.

  Den indiska aktiemarknaden backade på oro kring den ekonomiska tillväxten och de stundande valen. HDFC och HDFC Bank var de största innehaven som bidrog negativt på lands- och portföljnivå. Innehavet i Coal India hade ockås en negativt påverkan på avkastningen.

  Förvaltarna ser möjligheter för vidare uppgång på EM-marknaden. För närvarande handlas aktier i emerging markets på nivåer som innebär en rabatt om 10 procent, jämfört det långsiktiga genomsnittet. Det ses därför som ett bra tillfälle för långsiktiga investerare att ta positioner.

  De största riskerna för tillväxtmarknaderna är fortsatt en kraftig inbromsning i den globala tillväxten, korrektion på utvecklade marknader och ytterligare dollarstyrka.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech steg 9,5 procent i januari, ser attraktiv värdering inom japanska automationsbranschen  

  AXA WF Framlington Robotech steg 9,5 procent i januari, ser attraktiv värdering inom japanska automationsbranschen

  AXA WF Framlington Robotech A EUR ökade 9,5 procent under januari, samtidigt som fondens jämförelseindex steg 8,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknaden återhämtade sig snabbt i januari efter den skarpa nedgången i december. Svagheten berodde i huvudsak på åtstramningar från Fed och den pågående handelskonflikten.

  Sentimenten svängde snabbt i januari när Fed intog en mer duvaktig ton kring ytterligare räntehöjningar under året. Den amerikanska statsapparaten öppnade också upp efter Trumps stängning. Viktigt var också att företagens intjäningsförmåga i huvudsak blev bättre än väntat.

  Förvaltarna fortsatte att bygga upp innehav i Daifuku, som levererar utrustning till tillverkningsindustrin och logistikcenter. Därtill ökades innehavet i den japanska robot-tillverkaren Fanuc. Fonden tog vidare en position i Keyence, ett japanskt företag verksamma inom integration av automatiseringsteknik.

  Den japanska automationsbranschen hade ett tufft år 2018 efter ett exceptionellt 2017. Värderingarna har nu blivit attraktiva och förvaltarna räknar med god orderingång under de kommande kvartalen.

  Köpen finansierades med avyttringen av återstoden av innehavet i Mitsubishi Electric som gradvis har sålts av under de gångna månaderna.

  I början av året är fondens förvaltare fortsatt positiva till fundamentan för robotiksektorn såväl som automatiksektorn. Trots osäkerheten gällande handelskonflikten mellan USA och Kina så ser den amerikanska ekonomin fortfarande stark ut med potential för investeringar inom industrin och tillverkningen. Detta kan ge ett stöd till branschen under de närmaste åren.

  Därtill räknar förvaltarna med en fortsatt hög innovationstakt. Förvaltarna ser en generell svaghet i den europeiska ekonomin, med svaghet i den tyska industrin som sänkt, den politiska situationen i Italien och den pågående brexit-förhandlingen.

  Förvaltarna nämner att de har utnyttjat den senaste tidens svängningar på marknaden till att ta positioner.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare  

  Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare

  Riskviljan hos sparare kom tillbaka under januari, efter en tung avslutning på förra året. Aktiefonder såg det största inflödet. Som grupp gick Nordamerika bäst. Sett till enskilda länder gick Turkiet bäst medan Indien placerar sig i botten bland aktiefonderna. Det framgår av statistik från Fondab som äger och driver handelsplatsen Fondmarknaden.se.

  Under månaden har aktiefonder inriktade på Nordamerika presterat bäst som kategori. Därefter är det påfallande snarlik och positiv utveckling för flera kategorier: I fallande ordning Nordenfonder, Globalfonder, Tillväxtmarknadsfonder, Europafonder och Sverigefonder.

  Turkiet har som enskild geografisk marknad gått bäst medan flera Indienfonder placerar sig på förlorarsidan. Som fondgrupp har hedgefonder gått sämst, men håller sig över nollan. Denna kategori har slagits av räntefonder.

  Sett till vilka individuella fonder som hör till de mest köpta och sålda på Fondabs plattform under januari 2019 spretar statistiken något. Listan toppas av Swedbank Robur Access Global, följt av Öhmans Obligationsfond och JP Morgan Global Corporate Bond Fund. Bland mest sålda utmärker sig Case Safe Play följt av Monyx Strategi Balanserad och Öhmans Obligationsfond.

  Enligt fondbolagens förening har nettoinflödet till fonder varit totalt 4,5 miljarder kronor under januari. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Aktiefonder hade som grupp sett det största inflödet med 2 miljarder kronor.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch  

  Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.

  Gröna obligationer som är ett samlingsnamn för obligationer där likviden är öronmärkt att gå till investeringar inom miljöområdet har exempelvis varit väldigt hett på den svenska marknaden under 2018.


  Hållbart sparande var även ledordet under Fondmarknadens event Årets Fonder, där varje fond som utses till vinnare i sin kategori nu behöver uppfylla hållbarhetskrav. Samtidigt tas kategorin årets etiska fond bort.

  Det handlar dock om en mer långsiktig trend än så. För nästan tre år sedan började Morningstar med ett hållbarhetsbetyg, ESG; miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Hållbarhetsbetyget mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till dessa faktorer relativt andra fonder i samma kategori.

  Betygsskalan är normalfördelad där de tio procent som är bästa och sämst i kategorin får betyget fem respektive ett i betyg. Betyget 4 och 2 utgörs av 22,5 procent vardera, medan betyget 3 utgörs av resterande 35 procent av fonderna.

  Under hösten lanserade Nasdaq terminer för det OMXS30 ESG-indexet, ett hållbarhetsindex.

  Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga inom just obligationer. En aktör som valt att flytta över hela sin portfölj om 8 miljarder dollar till ESG-investeringar är Chicago, inom både nya och existerande investeringar, som påverkar framför allt obligationsmarknaden.

  En obligationsfond är en räntefond som investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Utgivarna är ofta stater, banker, hypoteksinstitut och större bolag. Investerare i obligationsmarknaden bedömer bolagen som ställer ut företagsobligationerna som köps. För en investerare som agerar i enlighet med ESG är det därför viktigt att förutom pris och risk på obligationen även att bolaget har ett godkänt hållbarhetsarbete.

  Idag är det framförallt aktiefonder som dominerar området. Obligationsbranschen har varit mer konservativ och det finns ännu ingen motsvarighet hos de stora kreditvärderingsinstituten för räntebärande papper som Morningstar har inom fonder. Men det här kan nu vara på väg att ändras.

  Obligationsjätten Pimco, som länge drev världens största obligationsfond, lyfter exempelvis upp ESG som ett av sina huvudteman framöver vid sidan av teknik som AI. Kapitalförvaltaren bedömer att en allt större del av fondkapitalet kommer att placeras hållbart. Det gäller oavsett om det rör sig om aktie- eller räntefonder. Siktet är inställt på att komma ikapp aktiefonderna.

  Bolaget utmanar också frågan om governance, bolagsstyrning. För att kunna arbeta med bolagsstyrning krävs det att man äger aktier och på så vis påverkar styrelsearbetet i kraft av sitt ägande. Vill du göra världen mer hållbar skall du investera i en aktiefond med inriktning mot hållbarhet. Det är den traditionella uppfattningen.

  Pimcos chef i Europa Craig A Dawson anser att det är förenklat och vill utmana den tesen. Han menar att den stora verkliga förändring kommer nu när obligationsinvesterarna inkluderar ESG och hållbarhet.

  "Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan", säger han.

  Dawson pekar på att obligationerna finansierar investeringarna i bolagen. Om obligationsägarna kräver hållbarhet så kommer investeringarna också bli hållbara.

  Uppfattningen delas av schweiziska finansjätten UBS som bedömer att räntemarknaden nu kommer ikapp när det gäller ESG. UBS menar att räntemarknaden har haft hämmande faktorer vilket gjort att man hamnat efter aktiefonder. Det har det inte funnits lika mycket jämförelseindex och kreditvärderingsprocessen har inte följt med utvecklingen. Det här kommer snabbt att ändras, bedömer investmentbanken.

  Obligationsinvesterarna använder sig annars av Sustainalytics och MSCI för att få en bra genomlysning av investeringsobjekt. Den strategin är likvärdig för aktiefonder. Pimco är exempelvis övertygade om att det kommer en standard inom kreditvärdering för ESG likt man har inom traditionella investeringar med kreditvärderingsbjässar som Moodys, Fitch och Standard & Poors.

  Att ta ESG-hänsyn som fond är dock ingen garanti för att höja sin avskastning. I januari rapporterade till exempel Aktie-Ansvar Europa att deras ESG-exkluderingar tyngt relativavkastningen. Fonden steg 5,5 procent i januari, medan jämförelseindex ökade 6,3 procent. Fonden har tagit ställning genom att utesluta branscher som vapen, alkohol och tobak.

  Enligt Bloombergs gigantiska databas finns det totalt 1 900 ESG-fonder. Endast 15 procent är obligations- och räntefonder. Den stora merparten är aktiefonder.

  På Fondmarknadane.se har vi tagit ett första steg att synliggöra hållbarhetsaspekten genom att införa Morningstars Hållbarhetsbetyg samt en märkning för låg koldioxidrisk på vår plattform. Den säger långt ifrån allt men det är en bra början för att underlätta för våra kunder att väga in den aspekten i sitt fondsparande.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn  

  Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

  Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.

  Det nya börsåret har i absoluta tal inletts positivt för hälsovårdssektorn, även om den halkat efter något i januari, jämfört med många andra sektorer.

  Handelsavtalsdiskussionerna med Kina påverkar förstås sektorn i viss utsträckning och sentimentet på marknaden, men det finns en del branschspecifika utmaningar.

  Läkemedelspriserna i USA har ökat kraftigt det senaste decenniet. President Donald Trump har tidigare utlovat att han skulle göra något åt de ökande läkemedelspriserna, men ännu har inget hänt.

  Båda politiska lägren i USA är dock angelägna om att förbättra situationen och till det demokratiska primärvalet strömmar det in kandidater som har olika målsättningar när det kommer till sjukvården. Vissa eftersträvar ett Medicare ska omfatta alla medan andra vill utvidga systemet. Båda vägar kan innebära ett hot för läkemedelsindustrin, som vanligen tjänar mer pengar när den privata sektorn köper in läkemedel.

  Under 2018 minskade förvärvsaktiviteten i hälsovårdssektorn globalt med 5 procent till 308 miljarder dollar. Detta till följd av politisk osäkerhet och nya regleringar. Denna siffra väntas öka till 400 miljarder dollar enligt Baker McKenzie. Vi har redan i år noterat Bristol-Myers Squibb jätteförvärv av Celgene för nästan 700 miljarder kronor, med en budpremie om strax över 50 procent.

  Något som också har blivit allt mer aktuellt är förvärv och avknoppningar med anknytning till riskkapital. Riskkapitalbolagens affärer inom hälsovårdssektorn har mellan 2009 och 2016 tredubblats, och aktiviteten var fortsatt hög under 2017 och 2018.

  Revisionsjätten PwC tror att denna trend kommer att fortsätta under 2019 då många läkemedelsbolag kan komma att överväga försäljningar av icke-essentiella verksamhetsdelar. Fler storaffärer i linje med riskkapitalbolaget KRR:s förvärv av Envision Healthcare kan komma att utannonseras under året.

  För hälsovårdsfonder kan aviserade förvärv resultera i stora värdeökningar, samt potentiellt resultera i uppvärderingar av andra innehav.

  Ser man till exponering mot sektorn för småspararen, finns det många fonder att välja på. C Worldwide Medical Small & Mid Cap har gått väldigt starkt hittills i år och toppar utvecklingen bland branschfonder med en uppgång om 19,8 procent. Även Rhenman Healthcare Equity finns i toppen med en uppgång om 17 procent sedan årsskiftet.


  Möjligheter

  • Digitaliseringen av sjukvården, e-hälsa.
  • Konsolidering i branschen kan medföra lägre kostnadsbas som i slutändan överförs till patienter
  • Stor tillväxtpotential hos utvecklingsekonomier för läkemedelsbolagen

  Hot
  • Höga läkemedelspriser kan medföra politiska motåtgärder
  • Sämre finansieringsmöjligheter för främst mindre läkemedelsbolag vid försämrade konjunkturutsikter
  • En försvagad opinion för ett allmänt sjukförsäkringssystem i USA

   

  Analysen producerad av Finwire

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar  

  Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

  Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.

  Arbetsmarknaden i USA fortsatte att överraska med besked i januari. Antalet nya jobb, 304 000 stycken var den bästa siffran på elva månader och samtidigt den största positiva avvikelsen från analytikernas estimat på tio år. Samtidigt visades att timlöner hölls i schack, med samma tillväxttakt som under föregående månad. Det viktiga inköpschefsindexet för industrin ökade som väntat och flera fondförvaltare bedömer att risken för recession har minskat.

  President Donald Trumps rekordlånga nedstängning av statsapparaten kan dock ha påverkat den ekonomiska tillväxten negativt enligt analytiker. Nedstängningen är en konsekvens av den politiska låsning i kongressen som vägrat godkänna en separat finansiering för en mur mot Mexiko som Trump krävt.

  En annan smolk i glädjebägaren var att leveranserna av tunga lastbilar i Nordamerika fortsatte att falla i januari, med hela 68 procent jämfört med samma månad föregående år. Det var samtidigt den lägsta siffran i antal enheter och statistiken var ännu sämre än nedgången om 24 procent i december. Det blev även en nedgång i Europa, minus 12,8 procent i januari.

  För Europas del har det varit ömsom vin och ömsom vatten på makronivå. I den negativa vågskålen: Italien har gått in i teknisk recession efter att ha visat negativ tillväxt under två kvartal och EMU:s konjunkturindikator minskade mer än väntat i januari. Samtidigt försämrades affärsklimatindikatorn mer än väntat. I den positiva vågskålen märks en större ökning av det tyska konsumentförtroendet än väntat i februari. Därtill växte den franska ekonomin mer än väntat i årstakt under det fjärde kvartalet. Samtidigt har riskerna för en hård brexit minskat, vilket bättrat på investerarhumöret.

  De amerikanska kvartalsrapporterna har varit starka, men en lägre efterfrågan från Kina har bromsat flera företag - däribland viktiga Atlas Copco-konkurrenten Caterpillar och teknikjätten Nvidia. Färsk statistik från IDC visar att den tongivande techjätten Apple tappat sina kinesiska leveranser med 20 procent i fjolårets fjärde kvartal.

  Noteras bör att det kinesiska lyxsuget inte har dämpats vilket har gynnat de europeiska lyxhusen. Bland annat såg franska LVMH en stark organisk försäljningstillväxt i det senaste kvartalet.

  Den amerikanska centralbankschefen har signalerat att Fed vill avvakta med räntehöjningar efter att ha lämnat räntan oförändrad vid det senaste räntemötet. Sannolikheten för att det istället kan komma att bli en räntesänkning har ökat, enligt flera förvaltare och analytiker.

  För Kinas del har inköpschefsindexen varit i fokus. För industrin ökade det mer än väntat, men nivån är fortfarande under 50 som är gränsen mellan kontraktion och expansion. Den asiatiska handeln har bitvis varit avvaktande när handelssamtalen mellan USA och Kina återupptogs. Ännu har inget konkret kommit ur detta.

  Det finns nu en förväntan om att handelssamtalen ska nå någon form av genombrott när de återupptas senare i veckan. Utsikterna om att ett fullständigt avtal ska vara i hamn innan tidsfristen för att USA ska höja de kinesiska importtullarna från 10 till 15 procent vid månadsskiftet februari/mars ser dock ut att vara minimala. Trump har sagt att han måste träffa Xi Jinping för detta. Ett sådant samtal kan komma att ske i mitten av mars, enligt de senaste signalerna.

  Tillväxtmarknaderna har gått starkt och gynnats av en fallande dollar och ett svagare oljepris, även om de sammantaget inte gått lika bra som den amerikanska börsen.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyhetsbrevet januari 2019  

  Nyhetsbrevet januari 2019

  Handelskriget fick marknaderna att darra ordentligt
  Det har varit ömsom vin ömsom vatten på börserna i inledningen av januari efter en nedgång om 7 procent i december för OMXS30 och minus 9,2 procent för S&P 500. Hittills i år är uppgången 3,6 respektive 3,4 procent.
  Läs hela vår fondkommentar här
   

  Analys av globalfonder - Stökigt fjolår har gett lägre värderingar
  Det gick relativt stadigt för globalfonder inledningsvis under 2018, vilket mot slutet av året omvandlades till ett kraftigt ras. MSCI World Total Net Return backade 7,6 procent under december vilket gjorde att nästan hela nedgången på året kom den sista månaden på året. 
  Läs mer


  Årets bästa fonder 2018 utsedda
  Börsåret 2018 har passerat med stora svängningar och nu har vi glädjen att kunna avslöja 2018 års bästa fonder. Utmärkelsen Årets Fonder 2018 delas ut inom 10 kategorier, samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling.
  Läs mer
   

  Nytt hållbarhetsbetyg samt koldioxidriskmått på Fondmarknaden.se
  Vi har nu glädjen att kunna presenter två mått från Morningstar som skall hjälpa dig som sparare att jämföra fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  I fondlistan och på varje enskilld fond hittar du nu ett hållbarhetsbetyg samt en märkning för de fonder som har en låg hållbarhetsrisk.  Till fondlistan

  Dessutom har vi valt att göra om våra fondpaket så att de nu endast innehåller hållbara fonder.
  Läs mer här

   

  Till nyhetbrevet för januari månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Årets bästa fonder 2018 utsedda!  

  Årets bästa fonder 2018 utsedda!

  Gemensamt för vinnarfonderna 2018 är att de alla ligger i framkant inom hållbara investeringar och med en genomsnittligt lägre risk lyckats navigera årets volatila marknader.

  Börsåret 2018 har passerat med stora svängningar och nu har vi glädjen att kunna avslöja 2018 års bästa fonder. Utmärkelsen Årets Fonder 2018 delas ut inom 10 kategorier, samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling. Nytt för i år är att årets vinnare, utöver utomordentlig riskjusterad avkastning, även har visat prov på ett framstående arbete inom hållbarhet.

  • Vi ser att årets vinnare i flera kategorier är de fonder som framgångsrikt har navigerat i ett börsklimat som står och väger. Många av vinnarna inom aktiekategorierna är de med lägre risknivå som har lyckats parera de stora nedgångarna under slutmånaderna 2018. Från årets topp av globalindex i augusti så raderade en dyster höst ut stor del av den överavkastning som många fonder arbetat upp. Det är något som avspeglas i årets vinnare 2018, säger Mikael Tjäder, vd på Fondmarknaden.se.

  Vi ser tydligt att det är bankerna och de större fondhusen som över året lyckats bäst med sin förvaltning och placerar sig i topp inom flertalet kategorier. Mindre fondbolag har med några få undantag haft svårt att konkurrera. En ytterligare trend som kraftigt tagit fart är hållbara investeringar, där fler och fler fondbolag tar detta på allvar och arbetar brett med hållbarhet genomgående i sitt fondutbud. Dessutom ser vi ett fortsatt ökat intresse från våra kunder att spara hållbart och Fondmarknaden.se arbetar för att förbättra och utveckla analysverktygen för att underlätta filtrering av hållbara fonder.

  • Fondmarknaden.se anser att ett hållbart sparande är framtiden, både vad gäller att få en bra avkastning på sitt sparande men också för att det finns stora möjligheter att påverka vår värld med hur vi investerar. Vi har därför i år arbetat in ett hållbarhetskriterium som vägts in i beslutet när vinnarna tagits fram. Möjligheten att bättre kunna analysera fonders hållbarhet ger investerare mer transparens och förvaltare tydligare hållbarhetsmål att arbeta mot. Tempot inom hållbara investeringar har ökat och det är en tydlig trend som vi ser kommer fortsätta, tillägger Mikael Tjäder.


  Årets Fonder 2018 på Fondmarknaden.se

  Årets Räntefond – Spiltan Fonder - Högräntefond

  Årets Hedgefond – Atlant Fonder - Atlant Stability Offensiv

  Årets Sverigefond – PriorNilsson - Realinvest A

  Årets Nordenfond – Handelsbanken Fonder AB - Norden Selektiv A1

  Årets Europafond – Fidelity - European Dynamic Growth Fund A

  Årets Nordamerikafond – Swedbank Robur - Amerika

  Årets Japanfond – SPP Fonder - Aktiefond Japan

  Årets Tillväxt/Frontiermarknadsfond – SEB - Emerging Marketsfond

  Årets Globalfond – OPM - Global Quality Companies A

  Årets Branschfond – Skandia - Time Global

  Årets Nykomling – Nordic Cross Asset Management - SEB Prime Solutions - Nordic Cross Small Cap Edge R

  Årets fond – OPM - Global Quality Companies A

  Årets fondbolag – Swedbank Robur

   

  Läs mer här


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1775 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket