Logga in   |  Bli kund

BannerFM_4.jpg

Fondnyheter

 • Skandia Realräntefond backade 0,3 procent i december - växande kreditspreadar ger dyrare finansiering för företag  

  Skandia Realräntefond backade 0,3 procent i december - växande kreditspreadar ger dyrare finansiering för företag

  Skandia Realräntefond sjönk 0,3 procent under december vilket var sämre än jämförelseindex som steg 0,1 procent. Det innebär att fondens avkastning under 2018 kan summeras till 1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Räntorna gick mer eller mindre sidledes under månaden efter att ha fallit kraftigt föregående månad. Fokus var på andra marknader där bland annat aktier hade en av de sämsta månaderna i modern tid, lett av nedgångar i USA. Där började man omvärdera FED:s inställning till räntehöjningar och har prisat bort höjningarna helt under nästa år (mot 2-3 stycken tidigare), skriver förvaltarna.

  Under månaden har kreditspreadarna fortsatt isär med dyrare finansiering för företag, även det en spegelbild av det allmänna sämre sentimentet till risk.

  Riksbanken skyndade sig och höjde sin styrränta strax innan jul, något som de hade ”lovat” men inte hade behövt göra, då många lokala och globala indikatorer har vänt och pekar numera neråt, kommenterar förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond sjönk 0,1 procent i december - räknar med räntehöjning andra halvan av 2019  

  Skandia Korträntefond sjönk 0,1 procent i december - räknar med räntehöjning andra halvan av 2019

  Skandia Korträntefond, tidigare Penningmarknadsfond, backade 0,1 procent i december. Detta i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Börserna runtom i världen fortsatte vara volatila och printade årslägstanivåer under december, även om de under årets allra sista dagar studsade tillbaka något.

  Trots en låg KPI-siffra i Sverige valde till slut Riksbanken att höja räntan till -0,25 procent, den första räntehöjningen i Sverige sedan 2011, skriver förvaltarna och fortsätter:

  "De indikerar dock en fortsatt långsam räntehöjningstakt och nästa höjning verkar inte ligga i korten förrän under andra halvan av 2019. Efter räntebeskedet flackade kurvan och korta räntor ställdes upp samtidigt som långa räntor fortsatte att sjunka. Även FED höjde som väntat räntan, dock indikerar de nu färre räntehöjningar nästa år än vad de tidigare gjort", avslutar förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Emerging Markets Credit steg 0,3 procent i december, återhämtning på många tillväxtmarknader  

  Evli Emerging Markets Credit steg 0,3 procent i december, återhämtning på många tillväxtmarknader

  Evli Emerging Markets Credit B steg 0,3 procent i december, samtidigt som jämförelseindexet ökade 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Större delen av differensen hänförs till en mindre exponering mot långsiktiga obligationer. Vidare hade argentinska energiobligationer en tuff månad i december.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att finansmarknaderna upplevde volatilitet under december, medan tillväxtmarknaderna presterade relativt starkt.

  Mexiko återhämtade sig i december, i likhet med Turkiet och många asiatiska länder. På minussidan märktes istället Argentina till följd av ökad makrorelaterad oro.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Corporate Bond ökade 2,7 procent under 2018, tror marknaden kommer att stabiliseras  

  Evli Corporate Bond ökade 2,7 procent under 2018, tror marknaden kommer att stabiliseras

  Evli Corporate Bond B tappade 0,5 procent i december, vilket medför att fonden ökade 2,7 procent under 2018. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att december var en svag månad för företagsobligationer då fortsatta utflöden noterades från tillgångsklassen.

  Förvaltarteamet överviktar även fortsättningsvis företagsobligationer med kortare löptider samt nordiska företagsobligationer som saknar rating.

  Marknadsspreadar bedöms vara klart bredare än långsiktiga genomsnitt och det bör innebära attraktiv långsiktig avkastning.

  "Vi tror att marknaden kommer att stabiliseras inom de närmsta månaderna", kommenterar fondens förvaltningsteam.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Kapitalmarknadsfonden sjönk 0,1 procent i december - kreditspreadarna fortsatte att växa  

  Skandia Kapitalmarknadsfonden sjönk 0,1 procent i december - kreditspreadarna fortsatte att växa

  Skandia Kapitalmarknadsfond backade 0,1 procent i december medan jämförelseindex steg 0,1 procent. Fonden har därmed avkastat 0,6 procent under helåret 2018. Det framgår av en månadsrapport.

  Räntorna gick mer eller mindre sidledes under månaden efter att ha fallit kraftigt föregående månad. Fokus var på andra marknader där bland annat aktier hade en av de sämsta månaderna i modern tid, lett av nedgångar i USA.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att kreditspreadarna har fortsatt isär med dyrare finansiering för företag, även det en spegelbild av det allmänna sämre sentimentet till risk.

  Riksbanken skyndade sig att höja sin styrränta strax innan jul, något som de hade ”lovat” men inte hade behövt göra, då många lokala och globala indikatorer har vänt och pekar numera neråt, kommenterar förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Balanserad tyngdes av undervikt i långa obligationer i december  

  Skandia Smart Balanserad tyngdes av undervikt i långa obligationer i december

  Skandia Smart Balanserad sjönk 4,4 procent i december men gick samtidigt 0,5 procentenheter bättre än sitt referensindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktier föll brett under månaden vilket gjorde att den generella undervikten i aktier betalade sig, skriver förvaltarna.

  Även den regionala allokeringen inom aktier föll väl ut då amerikanska aktier föll mest (nästan 11 procent i svenska kronor) och Sverige, Emerging Markets och Asien klarade sig bäst.

  På valutamarknaden stärktes kronan mot både dollarn och euron vilket hjälpte upp den svenska aktieavkastningen gentemot omvärlden. Däremot försvagades kronan mot japanska yen.

  Undervikten i långa obligationer gav upphov till ett negativt bidrag. Under månaden stängdes de taktiska positioner i amerikanska och europeiska aktier som legat på sedan slutet av november, avslutar förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Årets bästa fonder 2018 utsedda!  

  Årets bästa fonder 2018 utsedda!

  Gemensamt för vinnarfonderna 2018 är att de alla ligger i framkant inom hållbara investeringar och med en genomsnittligt lägre risk lyckats navigera årets volatila marknader.

  Börsåret 2018 har passerat med stora svängningar och nu har vi glädjen att kunna avslöja 2018 års bästa fonder. Utmärkelsen Årets Fonder 2018 delas ut inom 10 kategorier, samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling. Nytt för i år är att årets vinnare, utöver utomordentlig riskjusterad avkastning, även har visat prov på ett framstående arbete inom hållbarhet.

  • Vi ser att årets vinnare i flera kategorier är de fonder som framgångsrikt har navigerat i ett börsklimat som står och väger. Många av vinnarna inom aktiekategorierna är de med lägre risknivå som har lyckats parera de stora nedgångarna under slutmånaderna 2018. Från årets topp av globalindex i augusti så raderade en dyster höst ut stor del av den överavkastning som många fonder arbetat upp. Det är något som avspeglas i årets vinnare 2018, säger Mikael Tjäder, vd på Fondmarknaden.se.

  Vi ser tydligt att det är bankerna och de större fondhusen som över året lyckats bäst med sin förvaltning och placerar sig i topp inom flertalet kategorier. Mindre fondbolag har med några få undantag haft svårt att konkurrera. En ytterligare trend som kraftigt tagit fart är hållbara investeringar, där fler och fler fondbolag tar detta på allvar och arbetar brett med hållbarhet genomgående i sitt fondutbud. Dessutom ser vi ett fortsatt ökat intresse från våra kunder att spara hållbart och Fondmarknaden.se arbetar för att förbättra och utveckla analysverktygen för att underlätta filtrering av hållbara fonder.

  • Fondmarknaden.se anser att ett hållbart sparande är framtiden, både vad gäller att få en bra avkastning på sitt sparande men också för att det finns stora möjligheter att påverka vår värld med hur vi investerar. Vi har därför i år arbetat in ett hållbarhetskriterium som vägts in i beslutet när vinnarna tagits fram. Möjligheten att bättre kunna analysera fonders hållbarhet ger investerare mer transparens och förvaltare tydligare hållbarhetsmål att arbeta mot. Tempot inom hållbara investeringar har ökat och det är en tydlig trend som vi ser kommer fortsätta, tillägger Mikael Tjäder.


  Årets Fonder 2018 på Fondmarknaden.se

  Årets Räntefond – Spiltan Fonder - Högräntefond

  Årets Hedgefond – Atlant Fonder - Atlant Stability Offensiv

  Årets Sverigefond – PriorNilsson - Realinvest A

  Årets Nordenfond – Handelsbanken Fonder AB - Norden Selektiv A1

  Årets Europafond – Fidelity - European Dynamic Growth Fund A

  Årets Nordamerikafond – Swedbank Robur - Amerika

  Årets Japanfond – SPP Fonder - Aktiefond Japan

  Årets Tillväxt/Frontiermarknadsfond – SEB - Emerging Marketsfond

  Årets Globalfond – OPM - Global Quality Companies A

  Årets Branschfond – Skandia - Time Global

  Årets Nykomling – Nordic Cross Asset Management - SEB Prime Solutions - Nordic Cross Small Cap Edge R

  Årets fond – OPM - Global Quality Companies A

  Årets fondbolag – Swedbank Robur

   

  Läs mer här

 • Analys av globalfonder - Stökigt fjolår har gett lägre värderingar  

  Analys av globalfonder - Stökigt fjolår har gett lägre värderingar

  Det gick relativt stadigt för globalfonder inledningsvis under 2018, vilket mot slutet av året omvandlades till ett kraftigt ras. MSCI World Total Net Return backade 7,6 procent under december vilket gjorde att nästan hela nedgången på året kom den sista månaden på året. För helåret var nedgången 8,2 procent. Fondkategorin har däremot noterat en bra start på 2019, med en genomsnittlig uppgång om strax över 3 procent, och det finns argument för en fortsatt god utveckling under 2019.

  Var är USA i konjunkturcykeln?
  Givet vikten mot den amerikanska marknaden för denna fondkategori, har USA en betydande påverkan på hur fondkategorin går 2019. Den stora frågan är i vilken del av konjunkturcykeln som den amerikanska ekonomin befinner sig i. Sysselsättningsrapporten för december visar på en solid amerikansk ekonomi, men enbart denna data kan vara otillräcklig för att Federal Reserve ska kunna höja räntan. Den månatliga jobbrapporten anses inte heller var en lämplig indikator då sysselsättningen släpar efter den ekonomiska tillväxten. Om ekonomin fortsätter växa talar det för en ytterligare räntehöjning i juni. Ett mer normaliserat ränteläge kan potentiellt bidra till en tillväxtavmattning, och frågan är hur marknaden reagerar på det efter att ha vant sig vid låga räntor. Ytterligare ett orosmoment som kan dyka upp är den amerikanska statsskulden på cirka 21,9 biljoner dollar, mot bakgrund av att den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell har uttryckt att han är väldigt oroad över skulden. Vidare präglas den amerikanska inrikespolitiken av bråk och president Donald Trump har stängt ned delar av statsapparaten.


  Europa ett riskmoment
  I Europa är det förstås fokus på den europeiska centralbanken samt det politiska läget i Storbritannien. Centralbanken meddelade i mitten av december att obligationsköpsprogrammet avslutas vid årsskiftet, ett besked som var helt i linje med förväntan då ECB flaggat för just detta under flera månader. På senare tid har den ekonomiska statistiken dock överraskat på nedsidan och fokus har därför varit på hur allvarligt ECB ser på utvecklingen. Frågan är om räntorna förblir oförändrade åtminstone fram till sommaren 2019, eller om räntebanan ändras. På tisdagen den 15 januari ska parlamentet rösta om det brexit-avtal som förhandlats fram med EU. Risken att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal, en så kallad hård Brexit, får ändå ses som låg. Ladbrokes odds indikerar en 25 procentig risk för att Storbritannien kraschar ur EU utan ett avtal vid månadsskiftet mars/april. Det kan jämföras med 66 procent efter det stormiga mötet EU-ledarna höll i Salzburg i september i fjol. Betways odds är ännu lägre. Därutöver har Frankrike upp som ett orosmoment efter stora protester som resulterade i att Emmanuel Macron var tvungen att lägga flera politiska initiativ på is.


  Handelskriget påverkar Asien
  Asiatiska aktier har handlats ned på oro för vinstfall, vilket medfört nedreviderade estimat. Värderingarna har kommit ned ordentligt där flera marknader utmärker sig jämfört med historiska snittvärderingar. Till stora delar är Asien beroende av utvecklingen i USA. Stigande amerikanska räntor har resulterat i oro för asiatiska ekonomier med svaga balanser. Vidare har handelskriget i form av handelstullar bidragit till en tillväxtavmattning i bland annat Kina. Kinas ekonomi väntas ha vuxit med 6,6 procent under 2018, vilket kommer motsvara det svagaste året sedan 1990. Vidare uppges landet sänka tillväxtmålet för BNP till 6-6,5 procent för 2019. Landet stimulerar dock ekonomin, och det är tänkbart att penningpolitiska såväl som finanspolitiska bidrar till att den ekonomiska tillväxten överraskar på uppsidan och hamnar i högre delen av spannet.

  Summering

  Den närmsta tiden är väldigt avgörande för globalfondernas utveckling under 2019, där mycket hänger på hur den handelsmässiga relationen mellan USA och Kina utvecklas. Efter större aktiemarknadsras har marknaden prisat in dystrare scenarion. Värderingsnivåer som ligger under femårsgenomsnitten för de tre regionerna i kombination med ett förbättrat sentiment på marknaden kan resultera i uppgång för globalfonderna under primärt den inledande delen av 2019.

  Möjligheter

  • Värderingarna har kommit ned betydligt vilket föranleder en uppvärderingspotential vid förbättrade konjunkturutsikter och färre riskmoment.
  • En potentiell avmattning av handelskriget kan medföra förbättrade vinstutsikter för främst exportdrivna bolag som påverkats negativt av handelstullar.
  • Försvagade ekonomier i antingen USA och Kina kan resultera i ökad villighet att sluta handelsavtal, vilket skulle förbättra sentimentet på marknaden.


  Hot

  • I den andra vågskålen hade en försämrad global ekonomi indikerat på att en recession står inför dörren, med åtföljande nedrevideringar av företagsvinsterna.
  • En upptrappning av handelskriget mellan USA och Kina kan få en negativ effekt på båda länderna samt andra länder med högt beroende av omvärlden.
  • Europa står inför ett antal viktiga politiska vägskäl där framförallt en hård brexit skulle utmynna i ett försämrat sentiment på aktiemarknaderna.
   
   

  Analys producerad av Finwire, 2019-01-17

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Handelskriget fick marknaderna att darra ordentligt  

  Handelskriget fick marknaderna att darra ordentligt

  Det har varit ömsom vin ömsom vatten på börserna i inledningen av januari efter en nedgång om 7 procent i december för OMXS30 och minus 9,2 procent för S&P 500. Hittills i år är uppgången 3,6 respektive 3,4 procent.

  Årets första arbetslöshetsstatistik från USA visade också att fler nya amerikanska jobb än väntat skapats. Detta samtidigt som lönetillväxten hålls i schack och att inflationen därmed inte skenar. Marknaden gladdes också åt mjuka ränteuttalanden från Federal Reserve-chefen Jerome Powell.

  Den minskade riskaptiten bland investerare har också visat sig i ett fall i oljepriserna. Från toppen på 86 dollar i oktober bottnade oljan på 50 dollar strax före årsskiftet. En viss återhämtning märktes den förra veckan när brentoljan åter nosade på 60-dollarsnivån.

  Osäkerheten kring brexit består. Parlamentet i Storbritannien har fortfarande inte röstat om landets utträde från EU. Från den europeiska kontinenten kom dock något lugnande besked att Italien stramat upp sitt budget som väntas visa ett underskott på strax över 2 procent för helåret 2019. EU har tidigare protesterat mot ett underskott som låg högre än så och fick till slut sin vilja igenom.

  En oroande konjunktursignal var att leveranserna av tunga lastbilar i Nordamerika minskade i december med 24 procent jämfört med månaden innan.
  Frågetecken om den europeiska konsumtionen hänger fortfarande efter negativa siffror från detaljhandeln i slutet av december. Under den andra halvan av december kom en vinstvarning från Asos som drog med sig hela sektorn ned vilket inte ens H&M kunde vända. Klädjätten infriade förväntningarna på försäljning under det senaste kvartalet men det fick inte investerarna att handla upp sektorn.

  För svensk del visar sig ett minskat förtroende i branschen av Svensk Handels Framtidsindikator, både för e-handeln som förvisso föll från höga nivåer men även ett tapp för fysiska butiker.

  Trots den anmärkningsvärda nedgången i december och det allmänt svaga marknadssentimentet har det varit en hel del företagsaffärer i december. Bland de större märks ABB:s avyttring av Power Grids till japanska Hitachi för strax under 100 miljarder kronor. Även storbolag som Assa Abloy och Ahlsell har gjort förvärv. Spelbolaget Cherry mottog ett bud från ett investerarkonsortium med 20 procents premie, ett bud som troligtvis går igenom.

   

  Fondmarknaden.se

 • Fondspararna köpte breda globalfonder och sålde småbolagsfonder i november  

  Fondspararna köpte breda globalfonder och sålde småbolagsfonder i november

  Fondspararna köpte breda globalfonder i november medan de sålde småbolagsfonder. Aktiviteten var lägre än under den turbulenta oktobermånaden. Det framgår av statistik från Fondmarknaden.se.

  Under månaden har fonder med fokus på tillväxtmarknader såsom Indonesien, Indien och Turkiet presterat väl medan fonder med inriktning mot Mexiko och råvaror haft en svag utveckling. Även ett par hedgefonder utmärker sig bland de sämst presterande fonderna.

  Sett till vilka individuella fonder som hör till de mest köpta och sålda på Fondmarknadens plattform sedan årets början toppas listan av Case Safe Play följt av Nordic Cross Stable Return och Lannebo Europa Småbolag. Bland mest sålda utmärker sig Healthinvest Value Fund, Storebrand Delphi Nordic samt Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth Fund.

   

  Bäst fonder i novmeber

   FondUtveckling november (%)
   JOM Komodo Indonesia +14,5
   Fidelity Indonesia +13,8
   Carnegie Indien +12,4
   Turkisfund Bond +12,3
   Aberdeen Indian Equity +12,3


  Sämst fonder i november

   Fond Utveckling november (%)
   HSBC Mexico Equity -13,3
   Rhenman Healthcare Equity -11,3
   BTG Pactual Mexico Equity -10,3
   Schroders Global Energy -9,2
   Handelsbanken Råvarufond -8,5

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Handelskriget trappas upp  

  Handelskriget trappas upp

  Temperaturen i det pågående handelskriget mellan USA och Kina ökade flera grader under torsdagen när Kanada grep en person ur den kinesiska makteliten på uppdrag av USA. Något som ledde till omedelbara protester från Kina.

  Det handlar om Meng Wanzhous, den kinesiska telekomjätten Huaweis finanschef, tillika dotter till Huaweis grundare Ren Zhengei.

  Gripandet är en förlängning av USA:s tidigare blockering av Huaweis utrustning i landet med hänvisning till nationella säkerhetsskäl.

  “Om hon inte släpps fri på Kinas begäran, kan denna historia utvecklas i en mycket allvarlig riktning på den globala nivån”, skrev Anders Elgemyr på Jarl Securities i en dagsrapport.

  USA kräver nu att hon utlämnas och har planerat en domstolsförhandling till på fredag.

  Till saken hör att hon greps samma dag som Donald Trump satt och åt middag med sin kinesiske motsvarighet Xi Jiniping i Argentina under den gångna G20-helgen och nu är frågan om de båda hade denna infomration under mötet.

  Huawei är verkligen en av kronjuvelerna i Kinas näringsliv då det var det första kinesiska företag som på allvar kunde utmana och vinna över sina västerländska konkurrenter. Det är svårt att hitta en direkt jämförelse utan att behöva tillgripa symboliken i att gripa någon av svenska kungafamiljen. Kanske inte kronprinsessa Victoria men väl Madeleine, skriver Elgemyr vidare.

  Gripandet kommer också i ett skede när den 90-dagars förhandlingsrundan inletts mellan de båda stormakterna.

  “Kina måste rimligen svara med motsvarande mynt”, funderar Elgemyr vidare.

  Hur påverkar den senaste tidens utveckling den fortsatta utvecklingen för USA- och Kinabörserna?

  Huawei-tumultet fick Shanghai Composite att fortsätta att falla under torsdagen. Indexet är hittills i år ned drygt 21 procent. Det kan jämföras med USA:s breda index S&P500 som var upp kraftigt men vars uppgång kommit av sig och nu är plus 1 procent för de dryga elva månaderna.

  Kapitalförvaltaren Alfred Berg ser fortsatt amerikanska aktier som de mest intressanta och behåller sin övervikt för USA då ekonomin överraskar i styrka, av flera skäl: Dels den starka privata konsumtionen som fått stöd av den snabba sysselsättningsökningen, men även sänkta skatter som ger en skjuts uppåt, inte bara för företagen utan spiller även över på hushållen.

  Konsumentförtroendet ligger kvar nära rekordhöga nivåer och det finns ännu inga tydliga tecken på att företagens investeringar påverkats negativt av handelsoron, konstaterar Jonas Olavi som är chef för det nordiska teamet för taktisk allokering.

  Vad gäller effekterna av handelskriget så väntas de inte bli speciellt stora. Orsaken till detta är att den amerikanska ekonomin är relativt slutet.

  Något som bedöms ha en större betydelse för utvecklingen av den amerikanska ekonomin är Federal Reserve ́s penningpolitik med fortsatta räntehöjningar. Grundscenariot är en fortsatt höjning upp mot 4 procent.

  I Kina har ekonomin bromsats in av olika skäl. Dels har staten begränsat utlåningen för att parera den ökande skuldsättningen och stigande fastighetspriser, men handelskriget har gett en negativ effekt på exporten. För att motverka de negativa effekterna från handelskriget har myndigheterna de senaste månaderna åter börjat lätta på kreditgivningen. Det handlar om sänkta skatter och att staten låtit yuanen tappa i värde mot den amerikanska dollarn.

  "De positiva tillväxteffekterna väntas bli synliga mot slutet av året och 2019”, kommenterar Olavi.

  De fallande vinstprognoserna kan om möjligt nått en botten eller platå. Någon effekt de kinesiska insatserna väntas dock bli synliga först mot slutet av året. Någon sänkning eller lättnad av tullarna är inte i sikte i nuläget.

  Den amerikanska kapitalförvaltaren BlackRock med chefsstrategen Richard Turnill i spetsen hade inför G20-mötet förhoppningar om minskade spänningar mellan de båda länderna, men genom den senaste utvecklingen har alltså motsatt skett.

  Turnill såg fortsatt stor nedsida och att bristande samtal kan spä på oron för en devalvering av kinesiska yenen, vilket i sin tur skulle medföra en nedgång i kinesiska tillgångar. BlackRock behåller sin övervikt på amerikanska aktier.

  De båda förvaltarna ser därmed fortsatt USA som vinnare, i alla fall i nuläget.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Obligationsinvesterarna utmanar aktiefonder inom ESG  

  Obligationsinvesterarna utmanar aktiefonder inom ESG

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Gröna obligationer har exempelvis varit väldigt hett på den svenska marknaden under året.

  Internationellt talar man mycket om Environmental and Social Governance (ESG). Översatt till svenska blir det "miljömässig och social styrning". Det hänger också samman med bolagsstyrning.

  Idag är det framförallt aktiefonder som dominerar området. Men det här kan nu vara på väg att ändras. Obligationsjätten Pimco, som länge drev världens största obligationsfond, lyfter exempelvis upp ESG som ett av sina huvudteman framöver vid sidan av teknik som AI. Kapitalförvaltaren bedömer att en allt större del av fondkapitalet kommer att placeras hållbart. Det gäller oavsett om det rör sig om aktie- eller räntefonder. Siktet är inställt på att komma ikapp aktiefonderna.

  Bolaget utmanar också frågan om governance, bolagsstyrning. För att kunna arbeta med bolagsstyrning krävs det att man äger aktier och på så vis påverkar styrelsearbetet i kraft av sitt ägande. Vill du göra världen mer hållbar skall du investera i en aktiefond med inriktning mot hållbarhet. Det är den traditionella uppfattningen.

  Pimcos chef i Europa Craig A Dawson anser att det är förenklat och vill utmana den tesen. Han menar att den stora verkliga förändring kommer nu när obligationsinvesterarna inkluderar ESG och hållbarhet.

  "Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan", säger han.

  Pimco-direktören menar att man som kapitalförvaltare inte är ensamma om att agera; företagen påverkas också av aktörer som finansierar skulderna. Det är också drivet av att fondinvesterarna vill se den här utvecklingen.

  Även om räntefonderna inte sitter representerade i styrelserummen bedömer man att påverkan kommer att vara stor.

  "Vi upplever att företagen verkligen lyssnar och tar till sig vad vi säger", enligt Dawson. För att säkerställa att investeringarna blir mer hållbara.

  Dawson pekar på att obligationerna finansierar investeringarna i bolagen. Om obligationsägarna kräver hållbarhet så kommer investeringarna också bli hållbara.

  Pimco har också byggt upp ett helt eget analysteam inom området.

  Uppfattningen delas av schweiziska finansjätten UBS som bedömer att räntemarknaden nu kommer ikapp när det gäller ESG. UBS menar att räntemarknaden har haft hämmande faktorer vilket gjort att man hamnat efter aktiefonder. Det har det inte funnits lika mycket jämförelseindex och kreditvärderingsprocessen har inte följt med utvecklingen. Det här kommer snabbt att ändras, bedömer investmentbanken.

  Obligationsinvesterarna använder sig annars av Sustainalytics och MSCI för att få en bra genomlysning av investeringsobjekt. Den strategin är likvärdig för aktiefonder. Pimco är exempelvis övertygade om att det kommer en standard inom kreditvärdering för ESG likt man har inom traditionella investeringar med kreditvärderingsbjässar som Moodys, Fitch och Standard & Poors.

  Enligt Bloombergs gigantiska databas finns det totalt 1 900 ESG-fonder. Endast 15 procent är obligations- och räntefonder. Den stora merparten är aktiefonder. Andelen av investerat kapital är också avsevärt lägre för räntefonder än för aktiefonder. Skandinavien, Nederländerna och Australien är geografiska områden där man ligger långt fram när det gäller andel av kapital som investeras med ESG som faktor.

  Pimco-chefen tror att det även kommer att öka i resten av världen.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1774 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket