Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Handelsbanken Fonder minskar sitt innehav i Concentric till under 5 procent  

  Handelsbanken Fonder minskar sitt innehav i Concentric till under 5 procent

  Handelsbanken Fonder minskar sitt innehav i verkstadsbolaget Concentric och har nu strax under 5 procent av kapitalet och rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Sensor Sverige Select steg med 2,1 procent i augusti, fortsatt övervikt mot verkstad  

  Sensor Sverige Select steg med 2,1 procent i augusti, fortsatt övervikt mot verkstad

  Sensor Sverige Select steg med 2,1 procent under augusti, vilket innebär att fonden stigit med 10,5 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarduon Stefan Olofsson och Ulf Öster att man ser en fortsatt stark konjunktur med starka och friska bolag med rimliga värderingar. De ser vidare inte stigande räntor eller inflation på horisonten och menar därför att det finns en tydlig konkurrensfördel för aktier kontra obligationer. Fondteamet har därför valt att under sommaren öka exponeringen mot aktier igen.

  Augusti beskrivs som en nyhetsfattig månad på bolagsnivå.

  Av fondens innehav rapporterade THQ och Midsummer. Båda rapporterna övertygade. Midsummer har stigit över 200 procent sedan introduktionen.

  "En sådan uppgång leder såklart till eftertanke men ifall bolagets framtidsversioner slår in finns det fortsatt uppsida kvar i aktien. Det viktigaste är att bolaget erhåller nya orders. Bolaget har ökat storleken på organisationen kraftigt vilket vi utgår från beror på en mycket stark pipeline på nya affärer", skriver förvaltarna.

  Fonden är fortsatt överviktad mot verkstad då man ser en fortsatt stark konjunktur, medan fonden saknar innehav inom banksektorn. Fonden har under perioden öpt Intrum, MTG och Ericsson. Fonden saknar helt exponering mot dagligvaru- och hälsovårdssektorn.

  Fondens nettoexponering var vid månadens slut 73 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity China Opportunity backade 0,8 procent i augusti, positioner inom IT tyngde  

  UBS Equity China Opportunity backade 0,8 procent i augusti, positioner inom IT tyngde

  Aktiefonden UBS Equity China Opportunity sjönk med 0,8 procent under augusti, vilket innebär att fonden under det senaste året stigit med 21,7 procent uttryckt i svenska kronor. Motsvarande utveckling för index summerar till 15,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under året har positionen i TAL Education varit det starkaste bidraget till portföljen, aktien föll dock under månaden i spåren av nya relegeringar på utbildningsområdet. Under månaden har verkstadssektorn varit det starkaste bidraget och innehavet i Shenzhen International studsade tillbaka från översålda nivåer.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner Tencent, Alibaba och TAL Education.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Bank i Luxemburg säljs till schweizisk finansgrupp  

  Öhman Bank i Luxemburg säljs till schweizisk finansgrupp

  Öhmangruppen säljer dotterbolaget Öhman Bank i Luxemburg till schweiziska finansgruppen Reyl & Cie. Affären väntas vara slutförd under första kvartalet 2019 efter godkännande från CSSF och ECB, enligt ett pressmeddelande.

  Öhman Bank i Luxemburg etablerades 2006 och erbjuder tjänster inom private banking till nordiska kunder. Under 2008 erhöll bolaget en bankoktroj.

  I en kommentar till överenskommelsen säger Öhmangruppens koncernchef Johan Malm:

  ”Vi är övertygade om Reyls förmåga att ta hand om nuvarande och framtida kunder. Reyl är en innovativ bankaktör som har kapacitet att ytterligare utveckla verksamheten i Luxemburg. Genom affären får Öhmangruppen ytterligare kapital för expansion, framtida förvärv och investeringar. Försäljningen innebär även fortsatt renodling av fond- och kapitalförvaltningen och stärker vår roll som ledande kraft i konsolideringen av den nordiska marknaden.”  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha steg med 0,4 procent i augusti, fortsatt utmanande miljö för fondens värdestrategi  

  Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha steg med 0,4 procent i augusti, fortsatt utmanande miljö för fondens värdestrategi

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD steg med 0,4 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 2,5 procent sedan årsskiftet. På ett års sikt har fonden ökat med 4,7 procent, jämfört med fondens jämförelseindex som ökat med 16,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar framgår att fonden steg under månaden men att den samtidigt avkastade sämre än sitt jämförelseindex. Detta i spåren av att marknaden präglades av att relativt dyra tillväxtbolag fortsatte att prestera bättre än så kallade värdebolag. Denna utveckling missgynnade fondens strategi som har ett värdeorienterat fokus.

  Ett annat fenomen som man pekar på är att mycket av den senaste tidens uppgångar på aktiemarknaden har drivits av icke-lönsamma småbolag. Det gäller i synnerhet bolag inom sektorer som mjukvara och bioteknik.

  Fondens förvaltare är övertygad om att även om en stor andel av dessa förlustbringande bolag i sinom tid kommer övergå i lönsamhet så överskattar den senaste tidens utveckling potentialen i denna övergång.

  "Vi har sett perioder av liknande överoptimism förut och dessa har alltid följts av återgångar till nivåer där företagens aktiekurser är mer i linje med fundamenta. Dessa återgångar har typiskt sett varit lönsamma för vår strategi."

  Bland innehav som bidrog negativt under augusti nämns den italienska vägtullsoperatören ASTM vars aktie föll brant efter den tragiska brokollapsen i norra Italien. Trots att bolaget inte var operatören bakom just denna bro missgynnades kursen av att investerare prisade in ökade statliga interventioner i sektorn som ett resultat av händelsen, skriver fondteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blackrock flaggar ned i Loomis  

  Blackrock flaggar ned i Loomis

  Kapitalförvaltaren Blackrock har sålt aktier i kontanthanteringsbolaget Loomis och äger nu 9,96 procent av kapitalet och 7,06 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  


Våra fondnyheter

 • Nyhetsbrev september 2018  

  Nyhetsbrev september 2018

  Börsen på plus

  Den svenska börsen ligger på plus för året efter den senaste uppgången under augusti månad. Vinstnivåerna är över förväntan och i nuläget talar väldigt lite för stora börsnedgångar i närtid.

  Två uppstickare på Stockholmsbörsen är skogsbolagen SCA och Holmen som har dragit stor nytta av den låga kronkursen och exportmöjligheterna som det har medfört.

  Förväntan är att kronan fortsatt kommer att vara låg så länge som Riksbanken avstår från att höja räntan. Det kan ge fortsatt fina valutaavkastningar på fonder som handlas i dollar och euro.

  Läs hela vår fondkommentar här

  I detta nummer

  Till nyhetbrevet för september månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Storbanker tonar ner finansiell risk efter det svenska valet men förvaltare flyr svenska småbolag  

  Storbanker tonar ner finansiell risk efter det svenska valet men förvaltare flyr svenska småbolag

  Trots att det inte finns något tydligt regeringsalternativ i den svenska politiken finns ingen politisk riskpremie i sikte. Det skriver SEB i sin senaste utgåva av Nordic Outlook.

  Även Nordea tonar ner risken. Storbanken ser en risk i att det kommer att ta tid att bilda regering och att det blir svårt att genomföra reformer för att förbättra den svensk konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Det är olyckligt, men är inget som oroar finansmarknaderna i närtid, skriver banken och tillägger: "En svag regering väcker dock frågor om finanspolitikens förmåga att ta ett större ansvar vid en avmattning, då utrymmet för penningpolitiken är begränsat".

  En som dock sålt av alla svenska småbolagsaktier inför det svenska valet är Erik Penser Bank. De undviker också helt den svenska kronan före valdagen. "Har marknaden en anledning att vara orolig och stressad före detta valet? Vår slutsats är ja", säger Jonas Thulin, som ansvarar för förvaltningen hos Erik Penser, i en intervju med Bloomberg News.

  Beslutet att dumpa svenska småbolagsaktier är baserat på en osäkerhet kring valutgången men även historisk data. Erik Pensers analys visar att de mindre bolagen presterar sämre än storbolagen både före och efter ett svenskt val. Den svenska kronan är i trakterna av en nioårslägsta-nivå, noterar Bloomberg.

  Riksdagsvalet är heller ingen faktor som spelat någon roll för Riksbanken. Det framgick när Riksbankschefen Stefan Ingves kommenterade beslutet att lämna styrräntan på oförändrad nivå på -0,5 procent.

  Alfred Berg har en neutral inställning till den nordiska aktiemarknaden. Det framgår av deras senaste månadskommentar.

  Den alldeles uppenbara risken är att kronan riskerar att försvagas än mer med anledning av ett oklart resultat. Det gör oss alla relativt sett fattigare, samtidigt som det gynnar de börsbolag som har kostnader i kronor men försäljning i utländsk valuta, skriver Jonas Olavi och tillägger:

  Är det något vi lärt oss av historien så är det att det sällan är de förannonserade händelserna som skapar fallen, utan de skapar snarare kortsiktigare köptillfällen.

  Mattias Eriksson, förvaltare på Coeli räknar inte med någon större dramatik på aktiemarknaden generellt, däremot kommer resultatet att bli intressant för de aktier som är verksamma inom välfärd och utbildning. Det säger han i en intervju med Bloomberg. Aktier som pekas ut kan påverkas av valet är Humana och Attendo. 

  OMX har stigit nästan 20 procent under den senaste fyraårsperioden av socialdemokratiskt minoritetsstyre, och därmed slagit uppgången på 4,9 procent för Euro Stoxx 50. Det kan jämföras med det breda amerikanska S&P500-indexet som ökat med hela 46 procent under samma tidsperiod, skriver Bloomberg.

  Av SEB:s resomenag i Nordic Outlook framgår också att problem inom den svenska politiken inte är så stora som långvariga regeringskriser i andra europeiska länder. Sverige har också den lägsta statsskulden sedan 1978 sett i förhållande till BNP.

  Storbanken bedömer att risken för att V och SD på allvar ska nå framgångar med att driva ett svenskt utträde ur EU är liten, detta på grund av att det finns ett grundmurat stöd för EU-medlemskap i svensk opinion.

  Banken menar att skillnaderna i synen på den ekonomiska politiken mellan främst S och M är mindre än på länge. Det finns en pragmatisk samarbetstradition i svensk politik vilket gör att man kan göra blocköverskridande överenskommelser, vilket dock långtifrån lyckats åstadkommas inom alla viktiga områden.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Utsikterna för en förbättring i Turkiet kan vara små - sjukdomsinsikt saknas enligt Alfred Berg  

  Utsikterna för en förbättring i Turkiet kan vara små - sjukdomsinsikt saknas enligt Alfred Berg

  Turkiet har fått sänkt kreditbetyg efter den utdragna ekonomiska och politiska krisen. Liran har i det närmaste kollapsat och företagarförtroendet faller*. Är det köpläge i turkiska fonder nu eller har vi bara sett början av krisen?

  Alfred Berg skriver i en analys att det saknas sjukdomsinsikt och att utsikterna för en snabb förbättring är små. Risken är istället att inga eller i värsta fall fel policyåtgärder tas och att det förlänger den negativa spiral som Turkiet för närvarande befinner sig i.

  Kreditinstitut beskriver att förutsägbarheten i det turkiska beslutsfattandet minskat och att de oroas för centralbankens självständighet. Moodys anser att det saknas en tydlig och trovärdig plan för att adressera de underliggande orsakerna till stressen i marknaden.

  Rob Parks som är ekonomi vid Theob säger till WSJ att den turkiska centralbanken bör överraska marknaden genom att få upp valutan med 10 procent. “Men det finns alltid en stor skillnad mellan vad centralbanken borde göra och vad den kan gör på grund av missnöjet med högre räntor från turkiska tjänstemän”.

  Turkiets problem eskalerade när USA införde sanktioner mot landet på grund av gripandet av den amerikanska pastorn Andrew Brunson. Trump straffade sin Nato-allierade med att fördubbla tullarna på stål och aluminium, vilket Turkiet valt att bemöta med egna tullar på flera varor. 

  I Turkiet är det främst inflationen som utgör den stora oroskällan. Den borde kylas ned med högre räntor, men Erdogan har tydliggjort att han är motståndare till högre räntor och vill istället se en sänkning av dem för att öka tillväxten i landet.

  Det är främst transport- och energikostnader som har blivit dyrare i Turkiet på grund av den svaga liran och fått inflationen fortsätta stiga. I augusti hade inflationen ökat till 17,9 procent på årsbasis, jämfört med 1,9 procent månaden innan.

  Centralbanken uppgav att de kommer att göra vad som krävs för att justera valutan, rapporterade den danska tidningen Finans med stöd av Wall Street Journal. Ett utspel av landets centralbank gjorde att liran tillfälligt återhämtade sig något men valutafallet ligger ändå på omkring 40 procent hittills i år.

  I CMC Markets finanspodd Björnfällan lyftes fram att defaultrisken, alltså att landet ställer in sina betalningar, på två års sikt uppgår till 15 procent. På fem års sikt ligger CDS:en på nära 30 procent.

  *) Landets företagarförtroende föll i augusti till 96,4 från 102,7 månaden innan.  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Amerikanska småbolag och teknologi dominerade bland vinnarfonderna i augusti  

  Amerikanska småbolag och teknologi dominerade bland vinnarfonderna i augusti

  Amerikanska småbolag och teknologifonder har varit ett vinnande tema för fondplaceringar under augusti månad. I den negativa vågskålen fortsätter Turkietfonder ha det fortsatt motigt efter kraftiga fall under året. Även Brasilienfonder sällar sig till förlorarskaren under månaden. Det visar statistik från fondmarknaden.

  I topp på listan över vinnarfonder finns UBS Equity Fund Small Cap USA, fonden som likt namnet antyder har en stor andel exponering mot mindre amerikanska teknikbolag har även en betydande exponering mot hälsovård- och bioteknikaktier, vilket också varit en stark sektor under månaden. På andra plats återfinns SEB Nordamerikafond som har en snarlik exponering.

  JP Morgans US Technology Fund, som placerar sig på plats nummer tre, har primärt exponering mot större teknologibolag i USA och de så kallade FAANG-aktierna (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). FAANG-bolagen återhämtade sig under augusti efter en svag juli månad där bland annat Facebook och Netflix rasade efter rapporter. Under augusti utvecklades Apple och Amazon särskilt starkt bland FAANG-jättarna.

  På förlorarlistan är det idel Turkietfonder i topp. Under augusti fortsatte trycket på den turkiska liran och börsen i spåren av fortsatt oro för landets ekonomi. Såväl S&P som Moodys har nedgraderat Turkiet, vilket adderat till oron. Även diplomatiska spänningar mellan USA och Turkiet har varit en negativ faktor under månaden.

  Brasilienfonder har även klättrat upp på listan över förlorare i augusti. Det har varit turbulent i Latinamerika där det framförallt stormat kring Argentina där landet under månaden vänt sig till den internationella valutafonden för ett nödlån och därefter annonserat en panikartad räntehöjning för att stävja valutafall. Sannolikt har oron spritt sig till Brasilien.

  Bästa fonderna i augusti:
  Alla Kategorier: UBS Asset Management - Equity Fund - Small Caps USA P +12,02 %
  Nordamerika: UBS Asset Management - Equity Fund - Small Caps USA P +12,02 %
  Europa: Danske Invest Lux - Europe Small Cap +6,64 %
  Sverige: Spiltan Fonder - Aktiefond Investmentbolag +4,61 %
  Tillväxtmarknader: Allianz Global Investors - Allianz Thailand Equity A +6,30 %
  Räntefonder: GAM (Luxembourg) S.A. - GAM Swiss Franc Bond B +3,99 %

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Tufft år för svenska hedgefonder, aktiefokuserade fonder bland undantagen  

  Tufft år för svenska hedgefonder, aktiefokuserade fonder bland undantagen

  Många svenska räntehedgefonder har haft det tufft under 2018, samtidigt visar aktiefokuserade hedgefonder från fondbolag som Atlant, PriorNilsson och Adrigo på god avkastning. Det framgår av data från Fondmarknaden.se.

  Den samlade bilden av hedgefondsektorn är att den kämpar i motvind. Genomsnittlig avkastning hittills i år enligt Fondmarknaden.se's kategoriindex för hedgefonder uppgår till blygsamma 0,3 procent.

  Bland de fonder som sticker ut på uppsidan är Atlant Edge från fondbolaget Atlant Fonder. Fonden har stigit med knappa 14 procent under året och gynnats av såväl sin exponering mot börsen via indexderivat som av optionsinnehav i individuella aktier, enligt månadskommentarer från förvaltaren Anders Kullberg.

  PriorNilsson Idea är en annan positiv bidragsgivare i hedgefondkategorin. Fonden har under många år uppvisat starka resultat och årets uppgång summerar till cirka 11 procent där mycket av avkastningen. Fonden har under året bland annat gynnats av sin exponering mot telekommunikation där exponeringen mot Ericsson varit särskilt lyckosam.

  Den relativt nystartade aktiehedgefonden Adrigo Small & Midcap L/S är en annan ljuspunkt. Fonden har stigit med knappt 8 procent i år där en stor del av avkastningen kom under juni månad i spåren av starka bidrag från innehav som Bergman & Beving och Recipharm.

  För räntehedgefonder har det varit tuffare. Excalibur och jättefonden Catella Hedge, som förvaltar närmare 11 miljarder kronor, är exempel på fonder med negativ avkastning i år.

  Även trendföljande kvantfonder har det svårt i dagens marknadsklimat. Ett exempel är SEB:s jättefond Asset Selection , som förvaltar 13 miljarder kronor. Den ligger hittills i år på minus 6,0 procent.


  Läs mer om hedgefonder och se hela Fondmarknaden.se's utbud inom kategorin  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Tillväxtmarknader tekniskt i ”björnmarknad” är det läge att köpa?  

  Tillväxtmarknader tekniskt i ”björnmarknad” är det läge att köpa?

  Aktier på tillväxtmarknader har utvecklats svagt under senare tid vilket fått index som täcker in länder på dessa marknader att falla så pass mycket att de nu anses vara inne i en teknisk ”björnmarknad”.

  Tillväxtmarknadsindexet MSCIEF, ett index som täcker in världens stora tillväxtmarknader, föll under augusti med 20 procent sedan toppnoteringen i januari, vilket är gränsen för vad man kallar för just björnmarknad, rapporterar Reuters.

  MSCI bedömer att mer än 1,9 biljoner dollar i tillgångar är knutna till indexet. Kina står för 33 procent av indexet, följt av Indien, Brasilien och Ryssland med 9, 6 respektive 4 procent.

  Nedgången har skett mot bakgrund av ett eskalerande handelskrig mellan Kina och USA vilket haft en negativ effekt på den kinesiska aktiemarknaden. Samtidigt noteras politisk turbulens i länder som Brasilien, Turkiet och Argentina.

  Frågan man som fondinvesterare kan ställa sig är om denna nedgång skapat köplägen eller om det kommer bli värre.


  Ska man tro Alfred Bergs allokeringsstrateg Jonas Olavi finns det skäl till fortsatt försiktighet.
  "När vi studerar de olika marknadernas förutsättningar kan vi konstatera att USA fortsätter att se konstruktivt ut kontra de flesta övriga marknaderna. Svagast har tillväxtmarknader gått, och vi bedömer att det finns mer risker än möjligheter på kort sikt”, skriver strategen gällande aktier på tillväxtmarknader i sin senaste allokeringsrapport, Olavi väljer också att vikta ned obligationer på dessa marknader.

  Enligt investeringsveteranen Mark Mobius, som i tre decennier var tillväxtmarknadsexpert på fondjätten Franklin Templeton, har det skapats investeringslägen på dessa marknader i spåren av handelsoron. Möjligheterna ser han i länder som Bangladesh, Turkiet och Vietnam eftersom dessa väntas ersätta Kina i exporten till USA.

  ”Dessa är alla stora producenter av tyg och skor och annan sort av konsumentvaror som Kina exporterar”, sade han i en intervju med CNBC i juli.

  Enligt Kirk Hartman, som är investeringschef på den amerikanska kapitalförvaltaren Wells Fargo, gäller det att hålla ögonen på eventuella kedjeeffekter där problem i mindre ekonomier som Argentina, Brasilien och Turkiet kan få spridningseffekter till större ekonomier i Asien som Kina och Korea. Han menar dock att vi inte befinner oss i ett liknande läge som vid den asiatiska krisen 1998 där en utbredd finansiell kris i Ostasien hotade få återverkningar på den globala ekonomin.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1795 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket