Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Tellus Investmentbolag backade 8,9 procent under oktoberfrossan, har minskat exponeringen mot tech-bolag  

  Tellus Investmentbolag backade 8,9 procent under oktoberfrossan, har minskat exponeringen mot tech-bolag

  Tellus Investmentbolag backade med 8,9 procent under oktober månad, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som sjönk med motsvarande 4,7 procent. Sedan årets början har fonden stigit med 10,2 procent medan index ökat 9,4 procent.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att oktober blev en av de värsta börsmånaderna sedan 2012. Detta trots att många bolag bland fondens innehav presenterade starka rapporter, goda vinster, tillväxt och prognoser.

  Förvaltarna frågar sig vad detta beror på och menar att det kan förklaras av spekulation om att en avmattning är förestående efter en lång period av stark tillväxt och goda bolagsresultat. Inbakat i detta resonemang menar man ligger en förväntan om att centralbankerna kommer höja sina styrräntor.

  Fonden har under perioden minskat sin exponering mot tech-bolag och har en exponering som för närvarande ligger under 30 procent mot denna sektor. Vikten kan dock komma att ökas igen, skriver man.

  Innehavet i Apple såldes och byttes ut mot Samsung som man menar gör lika stora vinster som Apple med en större diversifiering och lägre värdering. Fonden har även ökat sin exponering mot infrastruktur och selektivt mot dagligvaruhandel.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder minskar innehavet i Lindab  

  Handelsbanken Fonder minskar innehavet i Lindab

  Handelsbanken Fonder minskar innehavet i verkstadsbolaget Lindab och har nu 4,95 procent av kapitalet och rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Styrränta på väg till neutral nivå kan få implikationer på finansmarknaderna - Blackrock  

  Styrränta på väg till neutral nivå kan få implikationer på finansmarknaderna - Blackrock

  Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på den amerikanska styrräntan.

  Styrräntan är enligt Turnill på väg att närma sig sin kortsiktiga jämvikt (neutral räntenivå), och det kan medföra implikationer på finansmarknaderna.

  För första gången på ett decennium kommer nämligen marknaderna inte längre att stimuleras av expansiv penningpolitik. Detta skifte kommer troligtvis att drabba risktillgångar och Turnill framhåller därmed fortsatt vikten av en diversifierad investeringsportfölj med fokus på starka balansräkningar.

  Som vanligt presenteras även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

  Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier och undervikt på europeiska. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.  Taggar:
  #bonds  

 • Skagen m2 sjönk med 4,0 procent under oktober, adderade position i Shurgard  

  Skagen m2 sjönk med 4,0 procent under oktober, adderade position i Shurgard

  Skagen m2 sjönk med 4,0 procent under oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som tappade 4,5 procent.

  Fondbolaget beskriver månaden som turbulent där fastighetssektorn inte utgjorde något undantag. IMF sänkte sin globala tillväxtprognos och räntan på amerikanska 10-åriga statsobligationer nådde sin högsta nivå sedan 2011. I Europa fortsatte osäkerheten kring den italienska krisen, brexit och den tyska politiken.

  Under månaden adderade fonden självförvaringsbolaget Shurgard till portföljen. Bolaget som noterades under oktober utvecklades väl från introduktionspriset.

  Bland fondens bästa innehav märktes brasilianska MRV efter att ha annonserat en avknoppning av dess logistiska verksamhet.

  De svenska innehaven D. Carnegie och Catena bidrog negativt till fondens utveckling.

  Vid månadens slut var fondens största positioner Catena, Hembla och Deutsche Wohnen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Kon-Tiki A tappade 3,1 procent i oktober, gynnades av fokus på värdebolag  

  Skagen Kon-Tiki A tappade 3,1 procent i oktober, gynnades av fokus på värdebolag

  Skagen Kon-Tiki A tappade 3,1 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som backade med 6,2 procent. Sedan årets början har fonden sjunkit med 10,8 procent.

  I en marknadskommentar skriver fondbolaget att utvecklingen präglades av svaga aktiemarknader såväl på utvecklade marknader som på tillväxtmarknader. Fondens relativt starka utveckling förklaras av dess fokus på värdebolag.

  Fonden gynnades under månaden av sin exponering mot Brasilien där både valutan och aktiemarknaden stärktes mot bakgrund av att den upplevt marknadsvänliga Bolsonaro vann presidentvalet.

  Bland fondens brasilianska innehav minskades positionen i Banrisul. Konglomeratet Cosan annonserade en förenklad företagsstruktur, vilket lyfte aktiekursen. Marfrig, som är ett bolag verksamt inom kött, gynnades av förbättrad kapitalallokering och minskad skuldsättning.

  I den negativa vågskålen fanns innehavet i Naspers mot bakgrund av oro för regulatoriska åtgärder mot Tencent. Fondens innhehav i Sydkorea tyngdes också. Förvaltarna kommenterar särskilt innehavet i Hyundai som återigen rapporterade svaga resultat. Fonden har minskat innehavet under sommaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Global tappade 3,5 procent i oktober, har adderat till befintliga innehav i mycket svag månad för globala aktier  

  Skagen Global tappade 3,5 procent i oktober, har adderat till befintliga innehav i mycket svag månad för globala aktier

  Skagen Global backade med 3,5 procent under oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som tappade 4,6 procent under perioden.

  Perioden präglades av kraftigt sjunkande globala aktiemarknader vilka noterade sin värsta månad på sex år, skriver fondbolaget.

  Bland fondens bästa innehav märktes Intercontinental Exchange, Comcast och Marsh & McLennan medan de största negativa bidragen var Home Depot och 3M som båda tyngdes av makroekonomisk osäkerhet. I fallet 3M satte även ytterligare negativa guidningar press på aktiekursen.

  Under månaden har fonden köpt in sig i återförsäkringsbolaget Hannover Re som man ser som undervärderad. Fonden har även selektivt adderat till innehav som man bedömer blivit billiga under den svaga perioden för globala aktier.

  Fonden stängde sina positioner i fastighetsbolaget IRSA och läkemedelsjätten Novo Nordisk, i det sistnämnda fallet ser förvaltarna intensifierad konkurrens och ett ökat regulatoriskt tryck som negativa för bolaget.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Microsoft, Intercontinental Exchange och Hiscox.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Nyhetsbrev november 2018  

  Nyhetsbrev november 2018

  Berg- och dalbana på börsen

  Oktober månad präglades av kraftiga nedgångar på de globala aktiemarknaderna. Globalindex sjönk närmare 7,3 procent och nedgången drevs framför allt av de höga värderingarna inom den amerikanska IT-sektorn och de höjda räntorna i USA. Detta är inte några nyheter men effekterna spred sig snabbt till de resterande marknaderna och i Sverige så gick Stockholmsbörsen kraftigt ned. Stockholmsbörsen har numera en negativ avkastning för 2018 som en följd av nedgångarna i oktober.

  Men det finns samtidigt ljusglimtar; rapportsäsongen var överlag positiv och visade bra vinster och framtidsutsikter. Så den oro för en närliggande börskollaps som många känner, finns det inom den närmaste framtiden inget som tyder på då både ekonomin och företagen presterar bra.

  Läs hela vår fondkommentar här


  I detta nummer

  Till nyhetbrevet för november månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Analys tillväxtmarknader - Navigera genom marknadsvolatiliteten  

  Analys tillväxtmarknader - Navigera genom marknadsvolatiliteten

  2018 har varit utmanande för tillväxtmarknaderna, och det verkar som marknadens uppfattning om risk har gått om de fundamentala faktorerna. Många investerare kan känna att tillväxtmarknader är mer riskfyllda idag och de ständigt negativa nyhetsrubrikerna hjälper knappast. Men trots detta tyder vårt värderingsarbete på att investerare nu belönas väl för att ta på sig tillväxtmarknadsrisker. Om goda nyheter från tillväxtmarknaderna når marknaden, kan tillgångsslagen ge en stark avkastning. Tillväxtmarknader bör fortfarande utgöra en viktig del av vår aktuella multi-tillgångsportfölj.

  Tillväxtmarknader i stormens öga
  Många tillväxtmarknadstillgångar upplevde en kraftig omsvängning av utländska kapitalflöden, särskilt när US-dollarn började stärkas på nytt. Även om farhågorna om att oron på tillväxtmarknaderna ska sprida sig och en ytterligare ”dollar-chock” har en viss substans, verkar den senare risken vara begränsad med tanke på Feds gradvisa åtstramningscykel.  En starkare US-dollar bör gynna exporten på tillväxtmarknaderna, men det skapar också inflationsrisker i många tillväxtmarknadsekonomier, även om det utgår från en gynnsam startpunkt. Vissa tillväxtmarknadsvalutor har sjunkit kraftigt, men i allmänhet har den externa sårbarheten förbättrats med en lägre andel kortfristiga skulder i US-dollar och förbättrat underskott i bytesbalansen, och tillväxtmarknaderna har nu en mycket starkare makroställning än tidigare. Brasilien har exempelvis förbättrat sitt underskott i bytesbalansen och landet är en nettofordringsägare i US-dollar.  Sannolikt kommer vissa länder med dubbla underskott att vara mer känsliga än andra (till exempel Turkiet och Argentina).


  USA:s spända handelsförbindelser, särskilt de med Kina, har varit en annan betydande orsak till den klena avkastningen på tillväxtmarknadstillgångar. Däremot tyder våra beräkningar, med hjälp av Oxford Economics-modellen, trots det på att åtgärderna som aviserats hittills bör ha en ganska liten ekonomisk inverkan. Risken är att effekterna av en intensifierad handelstvist mellan USA och Kina tar vid samtidigt som inverkan från de avtagande finanspolitiska stimulanserna och högre räntor börjar kännas, och det skulle kunna leda till en avmattning som är skarpare än väntat. Men om detta skulle bli verklighet kan de kinesiska myndigheterna ta hjälp av skatte- och penningpolitiska åtgärder för att stödja efterfrågan, och i USA, kan Fed justera räntebanan. Med hänsyn till detta kan en ökad marknadsvolatilitet ge köplägen. På längre sikt finns det utrymme för att den globala ekonomin kan motverka en alltmer isolationistisk amerikansk ekonomi genom att själva trycka på för en djupare integration.


  De grundläggande förutsättningarna fortsätter att vara attraktiva
  Globala tillväxttrender ser fortfarande hyggliga ut och recessionsrisken är låg. Räntehöjningarna fortsätter att ske gradvis och de flesta tillväxtekonomierna växer på en rimlig nivå och med inflationen i schack.
  De långsiktiga utsikterna för tillväxtmarknaderna förblir intakta. De fortsätter att driva den globala tillväxten, och väntas bidra med cirka 70 procent av den globala BNP-tillväxten.  Långsiktiga sekulära trender omfattar en gynnsam demografi med en ung och växande medelklass, urbanisering, industrialisering och ett klimat där det är lätt att göra affärer. I en PWC-analys tas det upp ett eventuellt maktskifte från G7 till E7 år 2050*.
  Men grundläggande är att tillväxtförväntningarna för 2018 och 2019 på tillväxtmarknaderna förblir tvåsiffriga. Med tanke på detta ser aktievärderingarna attraktiva ut, i synnerhet i jämförelse med aktier på de utvecklade marknaderna, då de erbjuder en i stort sett liknande aktieavkastning samtidigt som de handlas till en betydande rabatt.


  Slutsats
  Som långsiktiga investerare fortsätter vi att gilla tillväxtmarknadsaktier, men vi vill understryka vikten av att vara selektiv i denna miljö. Högre volatilitet skapar tillfällen där vi som aktiva förvaltare ser att vår grundläggande syn har prissatts fel av marknaden. Vi följer en bottom-up-strategi, och i våra fundamentala analyser integreras miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer (ESG-kriterier). På HSBC Global Asset Management är det mycket viktigt att beakta ESG-frågor när vi väljer ut aktier som driver våra aktiva aktiestrategier för tillväxtmarknaderna. Dessutom är grunden till en helhetsomfattande investeringsmetod ett aktivt ägande som kräver engagemang och ombudsröstning.


  Vi fortsätter att övervaka olika risker och integrerar vårt perspektiv i våra aktieval samt utnyttjar våra egenutvecklade kvantitativa verktyg för att förbättra stresstester och scenarioanalyser av portföljen.

  Möjligheter

  + Positiv global tillväxt
  + Stadig vinsttillväxt
  + Attraktiva värderingar


  Hot

  - Stärkt US-dollar och ökad takt på Feds åtstramning
  - Amerikanska handelsspänningar
  - Orosmoln kring Kinas BNP-tillväxt


  *The World in 2050; looking at growth in GDP at PPPs
  G7: Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA
  E7: Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexiko, Ryssland och Turkiet

  Analys producerad av HSBC Global Asset Management 2018-11-09HSBC.png

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Börsras ses som tillfällig korrektion av fondförvaltare, konjunkturen anses fortsatt stark  

  Börsras ses som tillfällig korrektion av fondförvaltare, konjunkturen anses fortsatt stark

  Det har varit rejäla nedgångar på världens börser under oktober sedan oron för snabbt stigande marknadsräntor tagit ett allt fastare grepp om marknaden. Störst var nedgången för teknologisektorn som under lång tid har noterat kraftiga uppgångar.

  Fondförvaltare och strateger som Finwire pratat med ser inte nedgången som ett tecken på en långsiktig sättning eller en så kallad björnmarknad. Men de pekar på signaler man som investerare ska vara uppmärksam på.

  Mattias Martinsson som är tillväxtmarknadsförvaltare på Tundra Fonder, understryker att denna nedgång spär på en redan svag utveckling för tillväxtmarknadssegmentet där värderingarna, i synnerhet relativt USA, ser riktigt attraktiva ut.

  ”Frontier- och tillväxtmarknader har redan haft sitt svåraste år sedan 2011. På kort sikt drabbar globala börsfall alla marknader. Om vi skulle se tecken på en svagare amerikansk ekonomi och därmed en svagare amerikansk dollar kommer det dock att innebära att tillväxt- och frontiermarknader inleder en period av överavkastning kontra USA", säger Martinsson.

  Georg Norberg som är aktieförvaltare på Case, säger att denna nedgång kan hålla i sig kortsiktigt men att det är först när inflation och räntor på allvar vänder upp som man ska vara observant på en mer långsiktig nedgång.

  "Vi har studerat den amerikanska 10-åringen länge nu. Det hände inget vid 3,00 procent men däremot tycks det som att 3,25 procent blev en nivå som triggade igång en rekyl. Således en väntad rekyl. Rapportperioden står vi inför och det innebär samtidigt tyst period och att återköp av aktier inte kan äga rum. Kan vara oroligt någon vecka men sannolikt inte någon krasch ännu. Den kommer först när räntor och inflation på allvar vänder upp", säger Norberg.

  Johan Nilke, som förvaltar teknologifonden Lannebo Vision, är inne på att högre räntor i kombination med tariffer i spåren av handelskriget kan komma att slå mot vissa bolags marginaler, men understryker samtidigt att det finns få tecken som tyder på att en majoritet av tech-bolagens rapporter för det tredje kvartalet kommer att komma in sämre än förväntat.

  "Tvärtom tyder det mesta på att marknaden är fortsatt stark. Det har funnits en viss oro på halvledarsidan att man nått toppen av cykeln men samtidigt finns det även där underliggande drivkrafter som verkar positivt på ett antal av halvledarbolagen. Det finns också en hel del pengar på sidlinjen så borde kunna se lägen att plocka upp bolag som dras med i nergången", säger Nilke.

  Jonas OIavi, som är allokeringschef på Alfred Berg, menar att konjunkturen ser fortsatt stark ut och tror inte på en långsiktig nedgång.

  "Återigen har vi blivit påminda om riskerna på marknaden när främst teknikaktier fallit på, men även medicinteknikbolag och småbolag har följt med ned i kraftiga fall. Är detta början på något nytt och till och med början på en nedgångsperiod kan man fråga sig. Som jag ser det är det en mer en korrektion än början på en lång nedgång", säger han och fortsätter:

  "Man måste komma ihåg att konjunkturen, som ju driver bolagens förutsättningar, fortfarande är stark, om än divergerande om man tittar globalt. En mindre börsnedgång kommer inte att räcka för att försämra förutsättningarna för konjunkturen. För detta krävs en ihållande nedgång som gör konsumenterna försiktiga med att investera och det tror åtminstone inte jag kommer ske."

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Öhman har hittat köplägen i tech-raset, reducerat Amazon  

  Öhman har hittat köplägen i tech-raset, reducerat Amazon

  Öhman Global Growth, som är en aktiefond med fokus på teknikdriven tillväxt, har under den senaste tidens kraftiga nedgång för sektorn passat på att öka i vissa innehav som Infineon och Nvidia. Samtidigt har man reducerat risken i Amazon efter bolagets senaste rapport.

  Det framkommer i en intervju som Finwire gjort med förvaltaren Ellinor Hult.

  Hult understryker att hon inte tror att vi står inför en kollaps i tech-bolagen utan ser snarare den senaste tidens nedgång som en korrigering efter en lång period av stark avkastning.

  "Vi tror inte att det som har varit är en föraning om vad vi såg runt år 2000. Det vi såg då var att bolagen hade obefintlig intjäning och i bästa fall intäkter om några år. De stora teknologibolagen av idag är betydligt mer mogna, de tjänar pengar. Skörheten består i att värderingarna på vissa håll är ansträngda."

  Ellinor är relativt ny som delförvaltare av fonden och har givet sin bakgrund inom analys och förvaltning av läkemedels- och hälsovårdsbolag fått ett mandat att öka andelen teknikbolag verksamma inom just dessa sektorer.

  "Fonden ska investera i teknikdriven tillväxt och det är just vad vi ser i många av de teknikbolag som fokuserar på hälsovårdssektorn", säger hon och nämner ett bolag som hon precis köpt in i portföljen efter att kursen backat kraftigt.

  "Vi har köpt in oss i Align Technologies, ett bolag som gör genomskinliga tandställningar. Bolaget har 90 procent marknadsandel och är väldigt högteknologiskt. Tekniken bygger på 3D-printing och man skapar genom denna teknik skräddarsydda uttagbara tandställningar som man bär tills problemet är löst. Med andra ord är den klassiska rälsen ett minne blott."

  Enligt Hult växer Align kraftigt men aktien föll som en sten under början av oktober och fallet eskalerade efter en rapport som visade på högre rabatter i bolagets prisbild än förväntat. Det såg hon som ett köpläge.

  Vad gäller andra bolag som fonden adderat till under månaden nämns Nvidia och Infineon.

  "Vi har ökat i namn som är kopplade till bilindustrin, vilken utvecklats väldigt svagt. Infineon är ett sådant namn, ett annat är Nvidia som vi ser som ett relativt dyrt men väldigt intressant bolag. De tillverkar chip och är utöver exponering mot trenden självkörande bilar även exponerade mot gaming-industrin som vi tror väldigt mycket på."

  Ett bolag som man har sålt av under turbulensen är Amazon som lämnat över som fondens största position till Microsoft.

  "Vi reducerade Amazon efter rapporten som visade på svagare försäljningstillväxt än väntat. Bolaget växer och tjänar väldigt mycket pengar inom Amazon Web Services, men behöver investera mycket av den intjäningen i andra delar för att fortsätt växa. Vi tror inte på något sätt att det är ett dåligt bolag, men det kommer ställas fler frågor framöver gällande varifrån tillväxten kommer komma."

  Bland svenska bolag som fonden har innehav i nämns Sectra, Qliro och CLX. Fonden avvyttrade det svenska spelbolaget NetEnt i samband med att fonden blev ESG-anpassad under sommaren.

  På frågan om vilken typ av tech-bolag som fonden står utanför nämner Hult sådana fall där potentialen överskuggas en alltför hög risk. Ett sådant exempel är genterapibolag.

  "Med min bakgrund inom hälsovård har jag tittat extra på just genterapi-bolagen. De erbjuder en fantastisk möjlighet att upptäcka genetiska förändringar som tidigt kan visa på risken för cancer bland annat. Men att gå från att upptäcka till att behandla ligger fortfarande långt fram i tiden. Den osäkerheten har än så länge varit för stor för oss som investerare", säger Hult avslutningsvis.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Fondflyttar stoppas mellan den 7/12-2018 och den 1/1-2019  

  Fondflyttar stoppas mellan den 7/12-2018 och den 1/1-2019

  Sista dagen för att flytta ut andelar från Fondmarknaden.se innan årsskiftet är 7/12. Anledningen till att vi stoppar utflyttar är för att det inte skall ligga fondflyttar som inte är färdigställda över årsskiftet, då det kan orsaka att ofullständiga uppgifter skickas till kund eller Skatteverket.

  Utflyttar av likvida medel till andra institut inom IPS och ISK stoppas mellan 14/12-2018 till 15/1-2019.

  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundsupport på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se

 • Blandade resultat från storbankerna enligt Aktieininvest Fonders förvaltare  

  Blandade resultat från storbankerna enligt Aktieininvest Fonders förvaltare

  Det var blandade kvartalsresultat från storbankerna i inledningen av rapportperioden, enligt förvaltaren Tomas Eriksson på Aktieinvest Fonder.

  Swedbank var först ut att rapportera i slutet av oktober månad. Bankens räntenetto steg till 6 326 miljoner vilket är en ökning med 1 procent i jämförelse med föregående kvartal. Provisionsnettot kom in över 3 procent i jämförelse med föregående kvartal och landade på 3 336 miljoner. Kostnadsläget för 2018 blir mindre än väntat enligt banken.

  Enligt Eriksson var det ett stabilt resultat där bland annat kostnaderna överraskade positivt på uppsidan.

  Förvaltaren kommenterar även Handelsbankens kvartalsrapport som släpptes dagen efter Swedbanks.

  "Handelsbankens rapport var i stort sett i linje med förväntningarna och bjöd inte på några större överraskningar. Vd:s kommande frånträde från bolaget tillsammans med att kostnaderna ökat en del under året var väl det som stack ut mest".

  Nordea däremot anses ha levererat en svag kvartalsrapport, i vilken banken själva uppgav att de inte var nöjda med intäktsutvecklingen.

  ”Nordeas rapport var sämre än väntat men möjligen kan marknaden vara mer förlåtande då aktien handlats ned betydligt sen senaste månadsskiftet”, bedömer Eriksson.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1801 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket